Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

2cureX: 2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed delårsrapport för det första
kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil
samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

"Vi har rivstartat 2019 och under årets första tre månader har vi
hunnit åstadkomma flera värdedrivande aktiviteter. Vi har bl.a.
stärkt organisationen genom rekrytering av en CFO, presenterat
framgångsrika interimsresultat från den pågående valideringsstudien
inom kolorektalcancer och härutöver utvidgat verksamheten till att
vara operativ inom förebyggande cancermedicin. Parallellt med detta
har vi fortlöpt med våra förberedande aktiviteter inför
marknadslanseringen av IndiTreat®. Det känns mycket spännande att ha
åstadkommit ovanstående aktiviteter och jag ser fram emot att se den
fortsatta utvecklingen under året."

Första kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 913 KSEK (-2
944 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,28 SEK).
· Soliditeten** uppgick till 57 % (53 %).
· Kassa och bank uppgick till 17 167 KSEK (30 675 KSEK).
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet
2019: 10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars
2019: 10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2019

· 2cureX stärker i mitten av januari 2019 organisationen genom att
rekrytera Carit J. Andersen som CFO för Bolaget.

· 2cureX presenterar i slutet av februari 2019 att Bolagets första
kliniska prövning där IndiTreat® vägleder behandlingen har uppnått
både den primära och sekundära slutpunkten vid en interimanalys. Av
åtta patienter behandlade enligt IndiTreat® testresultat upplevde fem
patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd
behandling.

· 2cureX utvidgar i mitten av mars 2019 verksamheten till
förebyggande cancermedicin genom att tillsammans med
Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lansera en
genomförbarhetsstudie för att använda IndiTreat®-testet i syfte att
identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga
cancerprekursorer (adenom) att utvecklas till fullutvecklad
kolorektalcancer.

· 2cureX publicerar i mitten av mars 2019 kallelse till extra
bolagsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.2curex.com).

· 2cureX erhåller i slutet av mars 2019 Notice of Allowance från det
amerikanska patentverket gällande patentet "Identifying compounds
modifying a cellular phenotype", vilket sedan tidigare är godkänt på
den europeiska marknaden. Det amerikanska patentet kommer att vara
giltigt till tidigast juli 2035.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2cureX håller i början av april 2019 extra bolagsstämma. Kommuniké
med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.2curex.com).

· 2cureX offentliggör i början av april 2019 kommersiellt samarbete
med Gibson Oncology LLC, USA. 2cureX kommer att använda sin
IndiTreat®-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter
(CRC) avseende deras känslighet för anticancerläkemedlet LMP400.

· 2cureX meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 2 april 2019, har beslutat att genomföra en
företrädesemission av aktier som kan tillföra Bolaget högst cirka
24,7 MSEK före emissionskostnader.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin.
De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark,
Tyskland och Storbritannien.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/605C1E05F98BA42FE0...
https://mb.cision.com/Main/16432/2806432/1039567.pdf
https://mb.cision.com/Public/16432/2806432/a25b209a499874d8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.