Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

2cureX: RÄTTELSE: 2cureX offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed delårsrapport för det tredje
kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil
samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten. Rättelsen avser att rapporten ej var
bilagd pressmeddelandet i föregående publicering.

VD Ole Thastrup kommenterar

"Vi fortsätter att fullt fokusera på kommersialiseringen av IndiTreat,
med en planerad lansering i 2020. Vidare driver vi flera kliniska
studier för att dra nytta av ett betydligt ökat intresse för att
införa 3D-funktionstester i cancervården. Förlanseringsaktiviteter
som ger stöd åt marknadslanseringen av IndiTreat® under 2020 följer
planen och vår kommersiella modell med ett Early Access Program tas
emot positivt av ledande kliniska institutioner."

Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultat förr skatt uppgick till -6 671 KSEK (-6 759 KSEK).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 SEK (-0,65 SEK).
· Soliditeten** uppgick till 71 % (51 %).
· Kassa och bank uppgick till 38 655 KSEK (23 848 KSEK).

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultat förr skatt uppgick till -1 636 KSEK (-711 KSEK).
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,07 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet
2019:

12 420 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 september 2019:
12 420 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

· Dr. Med. Henrik Harling anställdes i juli som Chief Medical
Officer för att övervaka bolagets multinationella kliniska prövningar
och delta i lanseringen av IndiTreat. Han ingår även i 2cureX:s
ledningsgrupp.

· De sju första patienterna är inskrivna i
IndiTreat-pankreascancerstudien vid Universitetssjukhuset i Vejle.
Rekryteringsgraden för patienter följer därvid planen.

· I september presenterade 2cureX detaljer kring IndiTreat Early
Access-programmet för sjukhus/kliniker, som en del av IndiTreat
pre-lanseringen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2cureX och ett av Nordens största privata cancersjukhus har slutit
avtal om IndiTreat Early Access-programmet.

· Patentskyddet för IndiTreat utvidgades till Asien genom
beviljandet av ett patent i Hong Kong.

· 2cureX fortsätter att säkerställa ett starkt patentskydd på större
marknader genom beviljandet av ett patent i USA.

För den fullständiga delårsrapporten se:
https://www.2curex.com/sv/investerare/rapporter/

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Chief Executive Officer
E-post: ot@2curex.com
Telefon: +45 22 11 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 november 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer samt förebyggande cancermedicin.
De kliniska studierna genomförs på stora cancersjukhus i Danmark,
Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för
cancerpatienter.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden
genom ett Early Access-program.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/rattelse--2curex-offentliggor-delars...
https://mb.cision.com/Main/16432/2970609/1148662.pdf
https://mb.cision.com/Public/16432/2970609/bc7648b447fce0c3.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.