Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

2E Group AB: 2E Groups vinst i fjärde kvartalet förutspås bli lägre än förväntat

2E Group förutspår att resultatet för fjärde kvartalet blir lägre än
vad som tidigare kommunicerats. En ny bedömning visar på att
resultatet för fjärde kvartalet landar 12-16 miljoner kronor lägre än
under motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till
42,1 miljoner kronor.

I 2E Groups delårsrapport för tredje kvartalet kommunicerades att
"resultatet för fjärde kvartalet kommer att ligga i nivå med, eller
strax under, föregående år". Då vi ser att resultatet i fjärde
kvartalet inte når förväntade nivåer väljer vi att publicera denna
information.

Resultattappet är hänförligt till samtliga affärsområden men det är
framförallt inom Live Entertainment och Venues som de största tappen
återfinns. Scenuppsättningar innebär initialt stora fasta kostnader
där sedan ett mindre tapp i biljettförsäljningen direkt leder till
lägre resultatnivåer. För att minimera den riskparametern, inom
områden som bolaget kan påverka, sker kontinuerligt ett strukturerat
analysarbete, men trots detta viker resultatet för flera av årets
uppsättningar.

- Merparten av resultattappet är hänförbart till ett lägre gästantal
än förväntat. Vi ser ett köpmönster som går mot att kunden bokar allt
närmare inpå föreställningskvällen vilket gör att gästantalet blir
allt svårare att långsiktigt förutspå. Vi kommer framöver att
vidareutveckla vår försäljning för att tillvarata möjligheterna det
förändrade köpbeteendet innebär, inte minst via digitala kanaler,
säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group.

2E Group fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera
verksamheten och adresserade kostnadsbesparingar om sammantaget ca 12
msek får full effekt kommande år. Inför 2017 är dessutom en
koncernstruktur på plats, med ett moderbolag som på ett effektivt
sätt styr koncernen i kombination med att varje affärsområde tar ett
tydligt decentraliserat ansvar för såväl affär som resultat.

2E Group bedömer fortsatt att 2016 inte innebär ett trendbrott
avseende bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.

Arbetet med att växa och stärka koncernens position inom
upplevelseindustrin pågår med oförändrad intensitet och intressanta
förvärvsmöjligheter utvärderas löpande.

Bokslutskommunikén för 2016 publiceras den 13 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group Telefon: 0705-80 06 57
alternativt mail: pelle.mattisson@2egroup.se.

Läs (pelle.mattisson@2egroup.se) mer på www.2egroup.se

Denna information är sådan information som 2E Group är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 november 2016 ca kl. 11.00 CET.

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler
än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment
producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt
som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister
till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio
arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och
krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten
Wallmans och Golden Hits. En elfte arena kommer att öppna efter
pågående totalrenovering. Koncernens utbud av show, musikal, teater
och konsert säljs på Showtic.se. Inom affärsområde Event utvecklar
och genomför Hansen konferensresor och event för företag. 2E Group
har kontor i Falkenberg, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och
Växjö och är listat på First North Premier med Remium som Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2e-group-ab/r/2e-groups-vinst-i-fjarde-kvartal...
http://mb.cision.com/Main/243/2132043/596125.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.