Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-13

2E Group AB: Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2016

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2016

· Nettoomsättning: 341,4 msek (279,9 msek)
· Pro rata-omsättning: 215,2 msek (232,3 msek)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 32,9 (47,7 msek)
· Rörelseresultat (EBIT): 28,2 msek (44,0 msek)
· Rörelsemarginal: 8,3% (15,7%)
· Rörelsemarginal pro rata: 13,1% (18,9%)
· Resultat per aktie: 1,57 kr (2,33 kr)

Helåret: 1 januari- 31 december 2016

· Nettoomsättning: 849,7 msek (913,6 msek)
· Pro rata-omsättning: 646,9 msek (783,8 msek)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 8,4 msek (53,9 msek)
· Rörelseresultat: -7,9 msek (38,5 msek)
· Rörelsemarginal: -0,9% (4,2%)
· Rörelsemarginal pro rata: -1,2% (4,9%)
· Resultat per aktie: -0,45 kr (2,02 kr)

Samtliga belopp är i miljoner kronor (msek) om ej annat anges.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 28,2 msek vilket är
13,9 msek lägre än motsvarande period föregående år och i enlighet
med det som kommunicerades i november.

· Det operativa digitala ansvaret flyttades till affärsområdena,
från att tidigare ha legat i ett separat affärsområde, och Showtic.se
drivs numera av affärsområde Live Entertainment. Affärsområde Digital
har därmed avvecklats.

· Josef Wellmarker rekryterades till rollen som CIO med tillträde
under första kvartal och med uppdrag att tillvarata de möjligheter
som finns när branschen digitaliseras.

· Ansvaret för affärsutveckling omfördelades och tjänsten
affärsutvecklingschef avvecklades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2E Group förvärvade Minnesota Communication och bolaget verkar nu
inom Affärsområde Event som systerbolag till Hansen.

· Vid en extra bolagsstämma den 10 februari beslutades att 2E Group
byter namn till Moment Group och förändringen görs för att anpassa
koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelseindustrin.

· Styrelsens förslag är, i enlighet med utdelningspolicyn, att ingen
utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt är
negativt.

· 2E Group valde FNCA som ny Certified Adviser från den 1 januari
2016.

VD har ordet

I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group och vid en
summering av mitt första år kan jag konstatera att det blev det ett
mycket svagt år för koncernen. Resultatet för 2016 uppgår till -7,9
msek (38,5 msek). Det är främst affärsområde Live Entertainment
(2Entertain) som har tappat mot föregående år, sammantaget närmare 28
msek. Dessutom har affärsområde Event (Hansen) ett mellanår utan
Volvo Ocean Race och tappar 5 msek mot föregående år. Detta
megauppdrag återkommer 2017 och 2018. Affärsområde Venues tappar 8
msek mot föregående år. Årets resultat belastas även av engångsposter
och nedskrivningar på totalt 6,2 msek.

Ny organisationsstruktur på plats
Kombinationen av produktioner som inte nådde våra uppsatta mål och en
otydlig intern organisations-struktur med bristande
affärs-/försäljningsfokus är huvudorsakerna till det svaga året. Vid
mitt tillträde blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen
av vår affär för att våra medarbetare ska komma närmare kunderna,
gästerna, varumärkena och upplevelsen. Under året delades därför
koncernen in i tre affärsområden och utgörs idag av; Live
Entertainment, Venues och Event. Varje affärsområde har en tydlig
ledningsgrupp, som arbetar med ett totalansvar för resultat och
kundupplevelse.

I koncernens moderbolag återfinns endast ett fåtal anställda med fokus
på? ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor. Vi i ledningen är
övertygade om att vi nu har den struktur på? plats som ger bäst
förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra verksamheter
framåt.

Verksamheten effektiviserades under året
Under året har vi dessutom adresserat kostnads-sänkningar om drygt 10
miljoner kronor på årsbasis 2017. En viktig förändring som gjorts är
att vi har flyttat över det operativa digitala ansvaret till
affärs-områdena, från att tidigare ha legat i ett separat
affärsområde. Affärsområde Digital avvecklades därmed under året.
Detta har möjliggjorts genom att koncernen nu succesivt byter
biljettsystem till Tickster, som under året tillkom som ett
intressebolag inom 2E Group. Genom att flytta det operativa digitala
ansvaret får affärsområdena en direktrelation till Tickster och
därmed kapar vi ett internt mellanled.

Vi ser också att den digitala marknadsföringen och försäljningen blir
allt viktigare för verksamheten och därför gjorde vi en strategisk
satsning på utvecklingen av hela vår IT-miljö genom att rekrytera en
CIO som börjar i februari 2017.

Framåt med nytt namn
Sammantaget har alltså 2016 präglats av att skapa en effektiv koncern
för framtiden och att bättre anpassa kostnadsstrukturen. Under 2017
är det fullt fokus på arbetet med att växa och stärka koncernens
position inom upplevelseindustrin. Som ett led i detta kommer vi
under våren att byta namn för att förtydliga, och bättre kunna
kommunicera, våra tillväxtambitioner. Det nya namnet blir Moment
Group med huvuddomänen momentgroup.com.

Vi arbetar vidare med våra expansionsplaner och utvärderar löpande
intressanta förvärvsmöjligheter, vilket nyligen resulterade i
förvärvet av Minnesota Communication, som 2017 kommer att bidra
positivt till koncernens resultat. Samtidigt är vår avsikt fortsatt
att under 2017 ansöka om ett listbyte från First North Premier till
Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Avslutningsvis ser jag fram emot att tillsammans med medarbetare och
aktieägare ta mig an 2017 med full kraft och nästa gång vi möts i en
delårsrapport sker det i en ny kostym som Moment Group!

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef
pelle.mattisson@2egroup.se
0705-80 06 57

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som 2E Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 februari 2017 cirka kl 08.30 (CET).

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner
gäster varje år. 2E Group är listat på First North Premier med FNCA
som Certified Adviser. Verksamheterna inom 2E Group bedrivs i tre
affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo,
Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning,
förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på
www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues drivs fem arenor för mat- och
showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna
dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com
och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se -
skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i
centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor
erbjuds också för galor och företagsevent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2e-group-ab/r/bokslutskommunike-1-jan---31-dec...
http://mb.cision.com/Main/243/2186121/627462.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.