Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

2E Group AB: Förslag till beslut om vinstutdelning

2E Groups utdelningspolicy är att ha som mål att dela ut 50-70% av
innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av
goodwillavskrivningar.

Styrelsens utdelningsförslag är 69% av årets vinst efter skatt och
återläggning av goodwill-avskrivningar, vilket innebär 0,50 kr/aktie
(0,60kr/aktie), vilket totalt ger en utdelning på 7,2 MSEK (8,6
MSEK).

Utdelningen föreslås att utbetalas efter årsstämmans beslut
2014-05-06. Avstämningsdag för utdelningen är 2014-05-13 och beräknad
utbetalningsdag är 2014-05-16.

Moderbolagets eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 157 581 tkr
varav fritt eget kapital utgör

130 737 tkr. Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 79,4%, likvida
medel till 24 924 tkr och kassalikviditeten till 68%. Efter
föreslagen utdelning uppgår det egna kapitalet i moderbolaget till

150 369 tkr.
Koncernens eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 135 656 tkr.
Soliditeten uppgår per 2013-12-31 till 34,7%, likvida medel till 68
352 tkr och kassalikviditeten till 88,7%. Efter föreslagen utdelning
uppgår det egna kapitalet i koncernen till 128 444 tkr och likvida
medel till 61 140 tkr.

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen
2013-12-31 som påverkar bolagets finansiella ställning.

Utdelningen bedöms försvarbar med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det
egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Falkenberg i april 2014

2E Group AB (publ)

Styrelsen

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten
för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår
2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 11 egna arenor
och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas
upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg
och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2e-group-ab/r/forslag-till-beslut-om-vinstutde...
http://mb.cision.com/Main/243/9565499/230519.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.