Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

3. kvartalsrapport 2020

Fondsbørsmeddelelse 15/2020

Efter omstændighederne et tilfredsstillende resultat efter 3. kvartal.
De tidligere foretagne nedskrivninger som følge af coronakrisen påvirker fortsat det
samlede resultat for 1.- 3. kvartal i negativ retning.
Resultatet før skat for 1.- 3. kvartal 2020 udgør et overskud på 39,4 mio. kr., hvilket er
87,8 mio. kr. lavere end samme periode i 2019 (127,2 mio. kr.). Baggrunden for det
lavere resultat kan primært henføres til de konjunkturfølsomme poster, nedskrivninger og
kursreguleringer, mens resultatet af bankdriften har været bedre end forventet.

 • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er
  realiseret med 79,0 mio. kr., hvilket er det tredjehøjeste i bankens historie.

 • En samlet negativ kursregulering på -1,5 mio. kr. som følge af negative
  kursreguleringer fra obligationer, mens aktier og valuta bidrager med et positivt
  afkast.

 • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 38,1 mio. kr. Heraf vedrører 28,5 mio.
  kr. det ledelsesmæssigge skøn vedrørende COVID-19 pandemien.

 • Den gennemsnitlig egenkapitalforrentning udgør 4,6% p.a. før skat.

 • Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30 september 2020
  udgør 16,1 mia. kr. og er steget med 0,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i
  2019, svarende til en stigning på 1,9%.

 • Fald i udlån fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020 er på 11,3%.
  Fald i gennemsnitligt udlån er på 9,6%.

 • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2019 til ultimo september 2020
  er på 6,3%. Vækst i gennemsnitligt indlån ekskl. puljer er på 6,0%.

 • Kapitalprocent 19,8% - Regulatoriske kapitalkrav er opgjort til 13,6% svarende til
  en overdækning på 6,2 procentpoint.

Banken har endnu ikke registreret nogle væsentlige tab som følge af COVID-19
pandemien. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at den ud fra et ledelsesmæssigt skøn
foretagne nedskrivning på 28,5 mio. kr. i al væsentlighed afdækker de potentielle
kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder.

Herudover har banken i 3. kvartal haft et fortsat højt aktivitetsniveau, særligt på
boligområdet og i tilgangen af nye kunder, som forventes at fortsætte i 4. kvartal.

Med baggrund i ovenstående opjusterer banken resultatforventningen til årets resultat før
skat til niveauet 45-60 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.


Venlig hilsen
Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen
Bankdirektør


Vedhæftet fil

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.