Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-01

A1M: A1M Pharma färdigställer immunogenicitetsstudie med ROSGard™

A1M Pharma har med goda resultat planenligt genomfört initiala
immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i
läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget fortsätter nu att undersöka
substansen under längre tidsperioder samt som en del i den kommande
registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudien.

Eventuell immunsystemrespons för den aktiva substansen i
läkemedelskandidaten ROSGard™ har undersökts i den aktuella studien,
och i linje med kommunicerad tidsplan färdigställdes den kring
årsskiftet. Enligt sammanställda data från daglig dosering med
substansen i djurmodell under två veckors tid kan bolaget fastslå att
inga tecken på immunsystemrespons har kunnat upptäckas.

- Den här initiala studien visar att vår substans inte skapar någon
motreaktion från kroppens immunsystem, vilket är positivt och i linje
med våra förväntningar. Vi fokuserar nu fortsatt på det återstående
arbete som krävs innan vi kan inleda vår första kliniska studie. Det
inkluderar utformningen av ett kliniskt program som tar hänsyn till
de positiva prekliniska data som vi hittills har erhållit, säger A1M
Pharmas vd Tomas Eriksson.

Om immunogenicitetsstudier
För biologiska läkemedel är det av stor betydelse att kroppens
immunsystem inte reagerar genom att skapa antikroppar mot läkemedlet.
Om så skulle inträffa leder det initialt till en reducerad
behandlingseffekt, men kan även ge oönskade bieffekter som
autoimmunitet. Bolag som utvecklar läkemedel är därför ålagda att
genomföra immunogenicitetsstudier i samband med samtliga kliniska
faser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av
havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn,
avlider varje år i sjukdomen. Den är även orsaken till 15 procent av
alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv
diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen
som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall
tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt
födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas
läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet
alfa-1-mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig
återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot
oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett
tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och
strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling
av behandling för dessa akuta njurskador. Första inriktning är
njurskydd vid PRRT - en målsökande strålbehandling av tumörer - i
syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt
bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta
njurskador som kan leda till permanenta njurskador.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2017, kl. 14.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-fardigstaller-immunogenicitet...
http://mb.cision.com/Main/10415/2178555/622371.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.