Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

A1M: A1M Pharma färdigställer industriell tillverkningsprocess och tar hem cellbanker till Lund

A1M Pharma har färdigställt den industriella tillverkningsprocessen
för den aktiva läkemedelssubstansen som ingår i bolagets
läkemedelskandidat ROSGard™ i mindre skala tillsammans med en ledande
europeisk kontraktstillverkare. Delar av de två cellbanker som har
tagits fram för tillverkningen kommer att föras över till en andra
förvaringsplats i närheten av bolagets lokaler i Lund, vilket ger
ökad flexibilitet inom bolagets utvecklingsprojekt.

A1M Pharma och bolagets kontraktstillverkare har nu färdigställt den
industriella tillverkningsprocessen i mindre skala för den aktiva
läkemedelssubstansen i bolagets läkemedelskandidat ROSGard™. Det
innebär att projektet följer den uppgjorda tidsplanen, och nu skalas
denna tillverkningsprocess upp för att kunna tillverka större volymer
av substansen. Den nya tillverkningsprocessen gör det möjligt att
producera läkemedelssubstansen som ingår i ROSGard™ i enlighet med
gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP) vilket är ett
viktigt krav inför framtida kliniska studier.

Två cellbanker som kan användas för tillverkning av
läkemedelssubstansen har producerats, och delar av dessa kommer att
föras över till en andra förvaringsplats i närheten av bolagets
kontor i Lund.

- Det är glädjande att vi nu har tagit ett viktigt steg på vägen mot
storskalig produktion av vår läkemedelsubstans i enlighet med GMP. De
cellbanker som har producerats utgör en värdefull tillgång för A1M
Pharma då de säkerställer all framtida tillverkning av den aktiva
substansen. Förvaring vid två separata platser är en viktig
riskhanteringsstrategi som vi tillämpar för värdefulla tillgångar med
biologiskt ursprung, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

Att förvara delar av cellbankerna i närheten av forskningslokalerna i
Lund innebär även en fördel för bolagets forsknings- och
utvecklingsprojekt.

- Med ökad tillgång till cellbankerna kan vi tillverka mer
läkemedelssubstans vid behov, vilket gör att vi kan vi testa fler
potentiella möjligheter inom vår prekliniska verksamhet. Det är
betydelsefullt då vi arbetar intensivt inom projekten för
havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling av cancer,
förklarar Tomas Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av
havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn,
avlider varje år i sjukdomen. Den är även orsaken till 15 procent av
alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv
diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen
som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall
tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt
födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas
läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet
alfa-1-mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig
återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot
oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett
tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och
strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling
av behandling för dessa akuta njurskador. Första indikation är
njurskydd vid PRRT - en målsökande strålbehandling mot cancer - i
syfte att möjliggöra utökad behandlingsnivå och på så sätt mer
effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje
år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 november 2016, kl. 13.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-fardigstaller-industriell-til...
http://mb.cision.com/Main/10415/2129399/594304.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.