Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

A1M: A1M Pharma inleder forskningssamarbete med världsledande CSL Behring inom kombinerade behandlingar med A1M och plasmaproteiner

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med det globala
bioläkemedelsbolaget CSL Behring för att undersöka möjligheterna att
kombinera alfa-1-mikroglobulin (A1M) med plasmaproteiner som
hemopexin och haptoglobin. Samarbetet stärker A1M Pharmas position
inom användande av A1M för behandling av livshotande sjukdomar med
behandlingsformer som är baserade på naturligt förekommande
substanser.

Många proteiner i människokroppen bidrar till det immunologiska
skyddet mot sjukdomsprocesser. Deras olika verkningsmekanismer
kompletterar ofta varandra när det gäller att hantera de komplexa
biokemiska processer som uppstår i samband med en skada eller
infektion. När röda blodceller bryts sönder arbetar kroppens försvar
på olika nivåer och med olika mekanismer för att oskadliggöra de
skadliga föreningar (reactive oxygen species, ROS) som bildas i
blodet när hemoglobin och dess biprodukter läcker ut. Dessa
föreningar kan penetrera och skada organvävnad i bland annat
njurarna, något som inträffar i samband med allvarliga tillstånd som
havandeskapsförgiftning och akut njurskada.

Det kroppsegna proteinet A1M anses ligga bakom många av
skyddseffekterna som sker i vävnaderna medan hemopexin och
haptoglobin framförallt är verksamma i det cirkulerande blodet. Det
innebär att det kan vara möjligt att kombinera dessa substanser och
potentiellt uppnå ytterligare medicinska syften genom utveckling av
kombinerade behandlingar. Målsättningen med forskningssamarbetet är
att undersöka dessa möjligheter.

Forskningen inom samarbetet kommer att bedrivas gemensamt av de båda
bolagen, och respektive part bär sina egna kostnader. För A1M Pharmas
del ryms kostnaderna för samarbetet inom existerande budget för
fortsatt forskning kring verkningsmekanismerna hos A1M då det berör
havandeskapsförgiftning och andra närliggande indikationer.
Samarbetet förstärker således A1M Pharmas intensiva forskningsprogram
för patienter som drabbats av njurrelaterade sjukdomar och ger
dessutom ett direkt stöd till A1M Pharmas fortsatta
läkemedelsutveckling.

- Vi ser fram emot att samarbeta med A1M Pharma för att vidareutveckla
den nuvarande forskningen inom detta viktiga men samtidigt komplexa
område. Vi är exalterade över potentialen för dessa kombinerade
proteiner och är ivriga att få undersöka de olika
verkningsmekanismerna hos våra proteiner, haptoglobin och hemopexin,
i kombination med A1M, säger Andrew Nash, Senior Vice President of
Research på CSL.

A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson välkomnar samarbetet med
CSL Behring som är ett ledande globalt bolag inom bioläkemedel och en
av världens största tillverkare av läkemedel baserade på
plasmaproteiner.

- Det här samarbetet med CSL Behring ger ytterligare stöd till vårt
forskningsprogram med naturligt förekommande proteiner som bas för
utveckling av effektiva behandlingsformer inom medicinskt viktiga
indikationer. Genom samarbetet med CSL Behrings erfarna och
respekterade forskningsgrupp kan vi erhålla viktiga insikter inom
dosering och administrering av terapeutiska proteiner, säger A1M
Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat,
baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal
prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen
genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya
rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis.
Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta
kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför
utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut
njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner
människor varje år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-inleder-forskningssamarbete-m...
http://mb.cision.com/Main/10415/2010477/516589.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.