Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

A1M: A1M Pharma: ROSGard™ uppvisar stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie

Preliminära data efter avslutad preklinisk långtidsstudie i djurmodell
visar entydigt att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten
ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador i samband med
strålbehandling. Kliniska studier är planerade att inledas i början
av 2018. Bolagets målsättning är att ta fram ett läkemedel som ges i
samband med varje strålningstillfälle för att skydda njurarna och
därmed möjliggöra en effektivare behandling.

Den målsökande strålbehandlingen PRRT, som framförallt används för
behandling av neuroendokrina cancertumörer (NET) som kan sprida sig i
mag-/tarmkanalen och lungorna, belastar kraftigt patientens njurar
med risk för allvarliga njurskador som följd. Detta begränsar den
maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda
strålbehandlingar och totalt. Ofta visar sig inte eventuella
njurskador förrän flera månader efter behandlingstillfället, och A1M
Pharma har därför genomfört två prekliniska studier med
läkemedelskandidaten ROSGard™ som utvecklas för att ges vid varje
strålningstillfälle i syfte att skydda njurarna från potentiella
skador.

I den första prekliniska studien låg fokus på kortsiktiga njurskador.
Slutgiltiga resultat från denna studie visar att de strålningsskador
som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den
grupp där den aktiva substansen i ROSGardTM (RMC-035) administrerades
i samband med strålningstillfället.

I den andra studien låg fokus på långsiktiga njurskador med
uppföljning upp till 6 månader efter strålningstillfället. Även denna
studie har nu avslutats och analys av data pågår. Även om
dataanalysen inte är avslutad är resultatbilden tydlig och visar
entydigt att den aktiva substansen i ROSGardTM har en stark
skyddseffekt mot njurskador.

Den grupp i långtidsstudien som fick strålningsbehandling utan den
aktiva substansen i ROSGardTM uppvisade under de följande 6 månaderna
proteinläckage i urinen (proteinuri), tillbakabildning av njurar samt
dödsfall. Inom den grupp som samtidigt med strålningen erhåll den
aktiva substansen i ROSGardTM kunde dessa negativa effekter kraftigt
reduceras, och i vissa fall till och med förhindras.

- Den nu säkerställt starka skyddseffekten mot njurskador som den
aktiva substansen i ROSGard™ uppvisar på både kort och lång sikt i
dessa prekliniska studier är ett tydligt kvitto på att vi har något
mycket värdefullt att erbjuda inom marknaden för strålningsterapi,
säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Om PRRT - målsökande strålningsbehandling
Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT, är en typ av målsökande
strålbehandling av tumörer som främst används mot cancertumörer med
samlingsnamnet neuroendokrina tumörer eller NETs. I sin aggressiva
form är dessa tumörer livshotande och kan sprida sig snabbt till
bland annat mag-/tarmkanalen och lungorna. Vid PRRT behandlas
patienten med en substans som består av två delar, en peptid som
fäster vid tumörens yta och ett radioaktivt ämne som bryter ner
cellvävnaden. Vid denna kraftiga oxiderande reaktion skapas
restprodukter, bland annat i njurarna. Det är skadeverkningarna av
dessa restprodukter som den aktiva substansen i A1M Pharmas
läkemedelskandidat ROSGard™ förväntas kunna eliminera och på så sätt
skydda njurarna. En njurskyddande behandling som kan erbjuda fler
patienter denna behandlingsform eller möjliggöra att öka den maximala
stråldosen vid PRRT-behandling, vid enskilda tillfällen och/eller
totalt, har goda möjligheter att relativt skyndsamt nå marknaden på
grund av cancerformens allvarliga och livshotande effekter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier
dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att
skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är
ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större
kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar
mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide
Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling
av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer
effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av
havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor
av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna.
Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn
avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 mars 2017, kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma--rosgard--uppvisar-stark-skyd...
http://mb.cision.com/Main/10415/2225857/649361.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.