Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-13

A1M: A1M Pharma väljer njurskydd vid cancerbehandling som första indikation inom akut njurskada

A1M Pharma - som utvecklar och kommersialiserar medicinska
tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M - har valt
njurskydd vid strålbehandling av cancer (PRRT) som första inriktning
för sitt arbete mot akuta njurskador (AKI). Målsättningen är att
kunna öka strålningsdosen och därmed snabbare bekämpa cancern.

PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) innebär målsökande
strålbehandling mot cancer, vanligtvis hormonproducerande tumörer som
snabbt sprider sig i kroppen i mag-/tarmkanalen eller lungorna hos
människor som drabbats av sjukdomen. Ett radioaktivt ämne riktat mot
cancercellerna ges till patienten, binder till tumören och eliminerar
den.

- Njurskydd vid PRRT-strålbehandling av cancertumörer är en
kostnadseffektiv väg framåt inom akuta njurskador, med
genombrottspotential inom en begränsad men viktig och hårt utsatt
patientgrupp. Vi ser stora synergieffekter med vår huvudindikation
havandeskapsförgiftning, både pre-kliniskt och i fas I-studier.
Utifrån detta strategiska val finns dessutom goda möjligheter att
framöver sikta mot inkludering av ytterligare strålbehandlingar med
betydligt större marknadspotential. Dessutom är valet ett viktigt
steg för att kunna identifiera samarbetspartners för den fortsatta
utvecklingen av projektet, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.

En oönskad bieffekt av PRRT-behandling är att det radioaktiva ämnet
inte bara binder till tumören, utan slutligen hamnar i patientens
njurar, vilket ofrånkomligen innebär hög risk för allvarliga
njurskador. Genom att samtidigt med PRRT behandla patienten med A1M
Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ (tidigare benämnd RMC-035) är
målsättningen att skydda njurarna, vilket leder till ökade
möjligheter att väsentligt öka strålningsdosen eller utöka antalet
behandlingar, för att både snabbare och mer kraftigt bekämpa cancern.

Valet av inriktning mot PRRT grundar sig på kunskaper om ROSGard™ och
dess verkningsmekanism, samt åtföljande möjligheter att förbättra
cancersjukvården. Därutöver finns potential att erhålla prioriterad
status av de regulatoriska myndigheterna i Europa och USA.

A1M Pharma söker för närvarande samarbeten kring det fortsatta
utvecklingsarbetet. Bolagets budget och löpande kostnader påverkas
inte av valet av inriktning mot PRRT. Det pågående samarbete med
Phenos GmbH i Tyskland - inom akuta njurskador - fortsätter.

A1M Pharmas arbete inom huvudindikationen havandeskapsförgiftning
påverkas inte av valet av första inriktning för behandling av akuta
njurskador.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen. Den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat
ROSGard™, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett
flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta
njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot
oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett
liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större
akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver
därför utveckling även för den närliggande indikationen akut
njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador
drabbar 12 miljoner människor varje år.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 september 2016 kl. 08.50 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-valjer-njurskydd-vid-cancerbe...
http://mb.cision.com/Main/10415/2078130/560899.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.