Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

A1M: Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

A1M Pharma AB ("A1M Pharma") publicerar härmed prospekt med anledning
av bolagets företrädesemission som inleds den 19 maj 2016. A1M Pharma
kommer i samband med företrädesemissionen att närvara vid
investerarträffar för att informera om bolaget och dess
framtidsplaner.

Prospekt, teaser och anmälningssedel

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att
tillgå via A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan
stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor
i samband med att teckningstiden inleds. Den 19 maj 2016 kommer även
bolagets IR-portal (www.irportalen.se/a1m) att publiceras, där samlad
information om emissionen finns tillgänglig.

Informationsträffar

I samband med den planerade nyemissionen kommer A1M Pharma att delta
vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och
det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om
investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon

0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.
- 25 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

- 27 maj 2016 kl. 11.45 - 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

- 30 maj 2016 kl. 17.30 - 20.30, Nasdaqs lokaler, Hörsalen, Tullvaktsvägen 15, Stockholm.

Anmälan sker via www.investerarbrevet.se/pages/1705

- 1 juni 2016, Sedermeradagen Göteborg. Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.

Anmälan sker till anmalan@sedermera.se eller via www.sedermeradagen.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat,
baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal
prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen
genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress.
Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt.
Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta
kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför
utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut
njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12
miljoner människor varje år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/offentliggorande-av-prospekt-och-informa...
http://mb.cision.com/Main/10415/2012239/517540.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.