Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

ÅAC Microtec: Delårsrapport för ÅAC Microtec januari - mars 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR ÅAC MICROTEC JANUARI - MARS 2017

Första kvartalet 2017
Nettoomsättningen uppgick till 3,8 (7,9) MSEK. Omsättningen föregående period inkluderar en engångseffekt i den successiva vinstavräkningen på + 2,5 MSEK till följd av en utökad order i ett pågående projekt
Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (-3,2) MSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,50) SEK
ÅAC Microtec lanserade sin största produktsatsning hittills med Sirius, den nya produktserien för småsatelliter
ÅAC Microtec startade dotterbolag i England och anställer försäljningschef för den europeiska marknaden
VD slutade och CFO utsågs till tillförordnad VD
ÅAC Microtecs amerikanska partner York annonserade nytt samarbetsavtal, där ÅAC ingår
ÅAC Microtec fick uppdrag av Rymdstyrelsen att utveckla av nästa generations datahanteringssystem

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång
ÅAC Microtec ingick föravtal med Bright Ascension Ltd angående samarbete

2017-05-24

ÅAC Microtec AB

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com http://www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com mailto:rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com , +46 70 964 21 60
Tf VD Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com mailto:mats.thideman@aacmicrotec.com , +46 70 556 09 73

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC Microtec Pressrelease 2017-05-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20386
AAC Microtec Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20387

Informationen i denna rapport är sådan som ÅAC ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets hemsida samt genom pressmeddelande som publicerades den 24 maj 2017 kl. 08:30.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer. Fokus ligger på mikrosatelliter (satellitvikt 150 kg). ÅAC:s tekniska kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.