Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

AAK 4 kv: Volymer och lönsamhet/kg som väntat på koncernnivå - SIX

(SIX) AAK redovisar volymer på 491 tusen ton (462) för det fjärde
kvartalet 2015. Rörelseresultatet per kilo var 0,79 kronor (0,79),
exkluderat engångsposter.

Väntat var 492 tusen ton och 0,79 kronor per kilo, enligt SIX
News/Inquiry Financials enkät.

Volymerna växte med totalt +6 procent (+9). Den organiska
volymtillväxten var +1 procent (+1).

Tabell, volymer och rörelseresultat per kilo
SIX avser förväntningarna enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Volym i 1.000 ton Rörelseresultat/kg
2015 SIX 2014 2015 SIX 2014
----------------------------------------------------------------
Koncernen 492 492 462 0,79 0,79 0,74
- Food Ingredients 335 310 0,77 0,71
- Choc & Conf Fats 86 84 1,57 1,52
- Tech Prod & Feed 70 68 0,45 0,37
----------------------------------------------------------------
Food Ingredients redovisade en organisk volymökning på +2 procent.
Trenderna mellan områdets olika segment "varierade däremot mycket".

* Bagerisegmentet hade ett "utmanande" kvartal, särskilt i Europa.
Andra regioner, såsom USA, fortsatte uppvisa god organisk
volymtillväxt.

* Mejerisegmentet redovisade en "tvåsiffrig" organisk
volymtillväxt, trots låga mjölkfettspriser. Europa och USA redovisade
särskilt stark tillväxt inom segmentet.

Food Ingredients rörelseresultat per kilo omräknat till fasta
växelkurser förbättrades med 4 procent, trots den fortsatta
volymtillväxten för enkla produkter.

Chocolate & Confectionery Fats organiska volymtillväxt var -2
procent, där försämrade marknadsförhållanden i Ryssland återigen
påverkade affärsområdet negativt. Volymerna exklusive Ryssland var
stabila under kvartalet.

* Efter 24 månader med försämrade marknadsförhållanden
"stabiliserade" sig Ukraina "på en låg nivå" under fjärde kvartalet.

* Konkurrenssituationen för de mer lågförädlade produkterna är
fortsatt "mycket utmanande", en situation som gäller sedan ett antal
kvartal tillbaka.

Affärsområdets rörelseresultat per kilo förbättrades med 3 procent,
främst till följd av en positiv valutaomräkningseffekt (på totalt +10
miljoner kronor). Valutaeffekten motverkades "delvis" av en "fortsatt
mycket utmanande konkurrenssituation" för mer lågförädlade produkter.

Technical Products & Feed totala volymer ökade med 3 procent
(organiskt utfall uppges här ej). Ökningen berodde främst på ökad
försäljning av tekniska fettsyror.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.