Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

AAK: AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet - högsta rörelseresultatet någonsin

· Rörelseresultatet uppgick till 475 mkr (431 mkr exklusive
förvärvsrelaterade kostnader), en förbättring med 10% jämfört med
motsvarande kvartal 2016. Valutaomräkningseffekten uppgick till -14
mkr, varav -9 mkr var hänförligt till Food Ingredients och -5 mkr
till Chocolate & Confectionery Fats. Rörelseresultatet omräknat till
fasta växelkurser exklusive förvärvsrelaterade kostnader förbättrades
med 13%.

· Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 8%
(11%). Den organiska volymtillväxten uppgick till 4% (4%).
Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte att vara
stark och genererade en organisk volymtillväxt på 4% (5%).

· Food Ingredients förbättrade rörelse¬resultatet med 15% till 288
mkr (251 mkr). Det var ännu ett starkt kvartal med tvåsiffrig
vinstökning, vilket förklaras av en fortsatt förbättrad produktmix
och en högre andel produktlösningar som utvecklats i samarbete med
kunderna. Rörelseresultatet till fasta växelkurser förbättrades med
18%.

· Mejerisegmentet fortsatte 2016 års starka trend och redovisade
återigen en hög tvåsiffrig organisk volymtillväxt. Samtliga regioner
redovisade mycket stark tillväxt, utom Norden där utvecklingen varit
mer blygsam.

· Bagerisegmentet ställdes även detta kvartal inför en del
utmaningar, särskilt på den europeiska marknaden. Utvecklingen i
Norra Latinamerika och USA var fortsatt svag. Tillväxten var
emellertid god i Asien, Norden och Södra Latinamerika.

· Special Nutrition redovisade en hög tvåsiffrig volymtillväxt med
en betydligt bättre produktmix än motsvarande kvartal föregående år.
Detta förklaras av en tvåsiffrig volym¬tillväxt för vårt
produktsortiment Akonino® inom Infant Nutrition. Vårt andra
produktsortiment inom Infant Nutrition, InFat®, som säljs genom
Advanced Lipids AB, ett joint venturebolag mellan AAK och Enzymotec,
redovisade också tvåsiffrig volymtillväxt under kvartalet.

· Foodservice redovisade minskade volymer under kvartalet, vilket
främst berodde på fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Norden.

· Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på
198 mkr (190 mkr), en förbättring med 4%. Såväl den totala
volymtillväxten som den organiska volymtillväxten uppgick till 9%
under kvartalet. Rörelseresultatet till fasta växelkurser
förbättrades med 7%.

· Volymerna för både special- och semispecialprodukter fortsatte
att visa en stark, och i flera fall exceptionell, organisk tillväxt -
såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader.

· Affärsområdet har sett en kraftigare efterfrågan än förväntat.
Detta i kombination med vissa produktionsstörningar i Århus, Danmark,
har lett till ökade produktions- och leveranskostnader. Här kommer vi
att börja se en gradvis förbättring i slutet av det fjärde kvartalet.

· Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 25
mkr (24 mkr). Efter några utmanande kvartal är rörelseresultatet nu
nästan tillbaka på historiska nivåer.

· Vinsten per aktie ökade med 20% och uppgick till 7,21 kronor (6,00
kronor).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar
i rörelsekapitalet, uppgick till 492 mkr (-135 mkr). Kassaflödet från
rörelsekapitalet uppgick till 156 mkr (-467 mkr). God lagerhantering
i kombination med vissa positiva effekter av lägre råvarupriser har
haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock
delvis av att volymerna fortsatte att uppvisa en stark organisk
tillväxt kombinerat med att rörelsekapital successivt binds upp i
våra nya fabriker i Brasilien och Kina.

· Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed,
ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,4%
(15,8% den 31 december 2016).

· Uppstarten av våra nya fabriker i Brasilien och Kina utvecklas
enligt plan och volymerna ökar kvartal för kvartal.

· Vårt främsta fokus för företagsprogrammet The AAK Way är att
företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta
ska uppnås genom fem prioriterade områden: "Go to Market",
"Operational Excellence", "Special Focus Areas", "Innovation" och
"People". Programmet fortlöper enligt plan.

Avslutande kommentar:
"AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt
produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi
fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De
viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food
Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate &
Confectionery Fats."

I anslutning till att AAK AB den 26 oktober 2017 offentliggör
delårsrapporten för tredje kvartalet 2017, hålls en press- och
analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i
konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s
hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör och tf. VD
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017, kl.
08:40 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och
fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och
nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår
breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och
värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr,
bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade
expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och
fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder
kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna
kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ
OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20
olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder
och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aak/r/aak-s-delarsrapport-for-det-tredje-kvart...
http://mb.cision.com/Main/871/2376188/742123.pdf
http://mb.cision.com/Public/871/2376188/a5d2241cd7d394cd.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.