Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

AAK AB: AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2020 - fortsatt resultattillväxt på en volatil marknad

AAK-koncernen

· Volymerna uppgick till 569.000 ton (572.000 ton), en minskning med
1% (ökning med 4%).

· Rörelseresultatet, exklusive förvärvskostnader på 4 mkr (9 mkr),
uppgick till 546 mkr (509 mkr), en förbättring med 7% jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inklusive
förvärvskostnader förbättrades med 8%. Valutaomräkningseffekten
uppgick till 17 mkr.

· Periodens resultat uppgick till 383 mkr (352 mkr), en ökning med
9%.

· Vinsten per aktie ökade med 11% och uppgick till 1,50 kronor (1,35
kronor).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 mkr (394
mkr).

· Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed,
ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,5%
(14,9% den 31 december 2019).

Affärsområden

· Food Ingredients - rörelseresultatet förbättrades med 6% till 325
mkr (308 mkr).

· Chocolate & Confectionery Fats - rörelseresultatet uppgick till
222 mkr (206 mkr), en förbättring med 8%.

· Technical Products & Feed - rörelseresultatet uppgick till 38 mkr
(36 mkr), en förbättring med 6% och ett rekordhögt rörelseresultat
för ett första kvartal.

VD:s kommentarer

Den pågående coronapandemin påverkar på djupaste sätt människors
hälsa, samhällen och affärsverksamheter världen över. Vår främsta
prioritering i denna ojämförliga situation har varit att säkerställa
våra medarbetares hälsa och säkerhet.Som kritisk leverantör av
ingredienser till livsmedel har AAK en mycket viktig roll att spela.
Livsmedelsförsörjningen är och förblir avgörande och en fortsatt
viktig prioritering framöver. Samtliga våra produktionsanläggningar
har beredskapsplaner på plats för att säkerställa produktionen och
inkommande/utgående leveranser så att livsmedelstillverkare fortsatt
kan producera. Jag vill passa på att tacka alla våra medarbetare,
leverantörer och kunder för deras hårda och passionerade arbete som
möjliggör detta.

Vår affärsmodell och vår strategiska inriktning står starka även i
dessa tider av ökad osäkerhet. Special Nutrition, Chocolate &
Confectionery Fats och segmentet för växtbaserade livsmedel, alla med
en hög andel specialprodukter, fortsätter att utvecklas positivt i
nära kundrelationer. Andra segment har däremot påverkats mer direkt
av coronapandemin. Foodservice, som ingår i affärsområdet Food
Ingredients, hade betydligt lägre försäljning till restauranger,
hotell och flygcatering under den senare delen av kvartalet.

Vi är även drabbade av tillfälliga störningar till följd av
regeringars nedstängningsåtgärder i några av de länder där vi är
verksamma. I februari tvingades vi stänga ner vår produktion i Kina
en tid och vi hade även flera störningar i Indien i slutet av mars,
något som fortsätter att påverka vår verksamhet negativt in i det
andra kvartalet.

Trots utmaningarna i slutet av kvartalet fortsatte trenden med
resultattillväxt. Rörelseresultatet, exklusive förvärvskostnader, var
546 mkr (509 mkr), en förbättring med 7%. Vinsten per aktie och
kassaflödet från den löpande verksamheten var också bra under
kvartalet.

Volymerna var i stort sett oförändrade med god tillväxt i Technical
Products & Feed, medan vi noterade lägre volymer i Food Ingredients,
främst på grund av coronapandemins påverkan på Foodservice och Kina.

Food Ingredients fortsatte att visa tillväxt och förbättrade
rörelseresultatet med 6%, främst tack vare bagerisegmentet och
segmentet för växtbaserade livsmedel samt några fördelaktiga
engångsaffärer under kvartalet. Special Nutrition fortsatte att ha en
gynnsam produktmix. Trots de lägre födelsetalen i Kina ökade
försäljningen av vår högförädlade lösning INFAT?, delvis genom nya
lokala kinesiska kunder.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade en stabil utveckling men
resultaten varierade mellan produktsegmenten. Våra fyllningsfetter
och bredbara produkter uppvisade fortsatt god tillväxt, medan andra
segment redovisade minskad volymtillväxt. En del kunder fortsätter
att flytta fram delar av sina kontrakterade volymer.

Technical Products & Feed redovisade ett rekordhögt rörelseresultat
för ett första kvartal, tack vare vår pressningsverksamhet och vår
fettsyreverksamhet.

AAK har en robust plattform med en god finansiell utveckling och en
stark balansräkning. En stor del av vår verksamhet tillhandahåller
nyckelingredienser till livsmedels- och konfektyrprodukter som
efterfrågas även i tider av osäkerhet. Däremot har volatiliteten ökat
markant inom de industrier AAK riktar sig till.

Även om osäkerheten just nu är stor räknar vi under de kommande
kvartalen med att se en betydligt lägre efterfrågan inom Foodservice
och segment med produkter utanför livsmedelssektorn, vilket kommer
att påverka lönsamheten väsentligt. Som svar på detta optimerar vi
vår kostnadsbas inom berörda segment utan att äventyra vår kapacitet
och våra strategiska initiativ i det längre perspektivet. Med lokala
nedstängningsåtgärder och restriktioner runt om i världen väntar allt
lägre BNP-estimat. För våra övriga segment kan detta leda till en
direkt eller indirekt negativ påverkan på vår lönsamhet under de
kommande kvartalen.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög
förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete
med kunderna. Vi ser ingen anledning att i nuläget justera vår
uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande trenderna på
våra marknader och fortsätter därför att vara försiktigt optimistiska
inför framtiden, trots coronapandemins påverkan på kort till
medellång sikt.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 24 april 2020, offentliggör
delårsrapporten för första kvartalet 2020, hålls en press- och
analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i
konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s
hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com
Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl.
11:15 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och
fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och
nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår
breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och
värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr,
bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade
expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och
fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder
kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna
kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20
olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder
och fler än 3.800 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aak-ab/r/aak-s-delarsrapport-for-det-forsta-k...
https://mb.cision.com/Main/871/3096257/1235516.pdf
https://mb.cision.com/Public/871/3096257/8f91ea7617c4074f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.