Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

AAK AB: AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 - stark resultattillväxt tack vare kostnadsoptimeringar och en gynnsam produktmix

AAK-koncernen

 • Volymerna under kvartalet var i stort sätt oförändrade och uppgick till 565.000 ton (571.000 ton).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 43 mkr, uppgick till 602 mkr (553 mkr), en ökning med 7%.
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, var 602 mkr (569 mkr), en ökning med 6%.
 • Periodens resultat uppgick till 436 mkr (398 mkr), en ökning med 10%.
 • Vinsten per aktie ökade med 10% och uppgick till 1,69 kronor (1,53 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 482 mkr (130 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 13,7% (14,9% den 31 december 2019).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,10 kronor (1,85 kronor) per aktie, en ökning med 14%.

Affärsområden

 • Food Ingredients - rörelseresultatet ökade med 5% till 381 mkr (364 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats - rörelseresultatet uppgick till 221 mkr (206 mkr), en ökning med 7%. 
 • Technical Products & Feed - rörelseresultatet uppgick till 34 mkr (33 mkr), en ökning med 3%.

 

VD:s kommentarer
Covid-19-pandemin fortsätter att påverka människor, samhällen och affärsverksamheter världen över. Vår högsta prioritet i rådande läge är och förblir våra medarbetares hälsa och säkerhet.

Trots covid-19 lyckades AAK nå resultattillväxt igen under det tredje kvartalet och redovisade ett rörelseresultat som var högre än motsvarande kvartal föregående år. De främsta drivkrafterna var vårt fortsatta fokus på verksamhetskontinuitet, kostnadsreduceringar som inleddes tidigt under det andra kvartalet och som fick full effekt under det tredje kvartalet, ytterligare besparingar till följd av vårt optimeringsprogram samt en gynnsam produktmix. Volymerna var fortfarande lägre än förra året, men har gradvis återhämtat sig sedan slutet av maj. Osäkerheten är dock fortsatt mycket hög vad gäller efterfrågan.

De restriktioner som har införts på grund av pandemin innebär utmaningar för många delar av vår verksamhet som omfattar personliga kontakter, t.ex. vår kundgemensamma produktutveckling. Mot denna bakgrund är det mycket inspirerande att se hur engagerat och målmedvetet våra medarbetare arbetar för att anpassa sig till denna nya verklighet och försöka hitta nya sätt att samverka med våra kunder och samarbetspartner.

Trots att volymerna totalt sett varit lägre än fjolårets nivåer har vi, jämfört med föregående år, framgångsrikt åstadkommit en volymtillväxt för våra högförädlade speciallösningar.

Rörelseresultatet uppgick till 602 mkr, en ökning med 7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kostnadsreduceringar i kombination med en gynnsam produktmix resulterade i ett rekordhögt rörelseresultat per kilo.

Food Ingredients redovisade totalt sett ett starkt kvartal, men fortsatte att påverkas negativt av en minskad försäljning inom Foodservice. Bagerisegmentet uppvisade återigen volymtillväxt efter ett tufft andra kvartal. Även Special Nutrition redovisade organisk volymtillväxt, främst tack vare de högförädlade speciallösningarna inom Infant Nutrition. Segmentet för växtbaserade livsmedel fortsatte att växa, tack vare en god tillväxt för våra mejerilösningar. I slutet av kvartalet lanserades AkoPlanet™, vår plattform för innovativa, växtbaserade livsmedel, på den kinesiska marknaden.

Covid-19 hade en negativ effekt på marknaden för choklad och konfektyr under det andra kvartalet, men sedan juni har vi haft en tydlig sekventiell återhämtning. Under tredje kvartalet redovisade vi något ökade volymer jämfört med föregående år vilket främst beror på våra speciallösningar. Detta i kombination med våra förbättringar av leveranskedjan har bidragit till en fortsatt resultattillväxt.

Technical Products & Feed, som levererar till flera industrier utanför livsmedelssektorn, redovisade ett starkt kvartal, främst tack vare vår foderverksamhet samt en stark operationell prestanda i vår pressningsverksamhet.

De åtgärder som vidtogs under andra kvartalet för att anpassa oss till en ny situation och ytterligare skärpa vår kostnadskontroll har fått stor effekt på rörelseresultatet. Det är viktigt att inse att vi befinner oss i en exceptionell situation och att vissa av dessa kostnadsbesparingar är temporära och kommer att återvända när vår verksamhet återgår till en mer normal situation.

Vårt optimeringsprogram, som kommunicerades i slutet av förra kvartalet, genomförs enligt plan. Optimeringsåtgärderna förväntas ge en årlig besparing på cirka 150 mkr och nå full årstakt under andra halvåret 2021.

AAK har en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning. Vår verksamhet har till stor del uppvisat hög motståndskraft till situationer som covid-19. Med nuvarande osäkerhet på makronivå är dock framtiden svår att förutspå.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Trots covid-19-pandemins påverkan på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 22 oktober 2020, offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2020, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl. 08:20 lokal tid.
 

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.900 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

Författare AAK AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.