Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

AAK: Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 11 maj 2016 fattades följande
beslut:

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken. Omval av
styrelseledamöterna Melker Schörling, Ulrik Svensson, Arne Frank,
Märta Schörling, Lillie Li Valeur och Marianne Kirkegaard. Melker
Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen
skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2.580.000 kronor (inkl.
ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en
mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman
2017, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn
Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Melker
Schörling och Ulrik Svensson till ledamöter av ersättningsutskottet,
med Melker Schörling som ordförande för utskottet. Till ledamöter av
revisionsutskottet valdes Ulrik Svensson, Lillie Li Valeur och Märta
Schörling, med Ulrik Svensson som ordförande för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 7,75 kronor per
aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till
fredagen den 13 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske med början onsdagen den 18 maj 2016.

Valberedning
Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge
fonder) och Lars Åke Bokenberger (AMF Fonder) omvaldes och Johan
Strandberg (SEB Investment Management) valdes till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2017, varvid Mikael Ekdahl utsågs
till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner
och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall
ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak om 110 procent av den fasta lönen. Styrelsen skall
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Koncernchefens kommentar
VD och koncernchef Arne Frank redogjorde för verksamheten och viktiga
händelser under 2015 och det första kvartalet 2016. 2015 har
verkligen varit ett händelserikt år för AAK. Strategiska förvärv och
partnerskap, stora investeringar i helt nya produktionsanläggningar
samt nya, banbrytande och prisbelönta innovationer har varit några av
årets höjdpunkter. Dessutom har den positiva trenden från 2014
fortsatt, och 2015 blev ett år då rörelseresultatet än en gång slog
rekord.

"AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt
produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi
fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De
viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food
Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate &
Confectionery Fats", kommenterade Arne Frank, koncernchef och VD.

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com
Informationen är sådan som AAK AB (publ.) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 maj 2016, kl. 16:45 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och
fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer,
vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger
oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar
inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat,
kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer
än 100 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika
produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra
kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara
resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt
huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 19 olika
produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och
fler än 2.700 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aak/r/arsstamma-i-aak-ab,c2007308
http://mb.cision.com/Main/871/2007308/514495.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.