Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

AarhusKarlshamn: Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) 8 maj 2014 fattades
följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter skall fortsätta att uppgå till sex stycken.
Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Märit Beckeman, Ulrik
Svensson, Arne Frank, Märta Schörling och Lillie Li Valeur. Melker
Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen
skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 325 000 kronor (inkl.
ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en
mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman
2015, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn
Sofia Götmar Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Melker
Schörling och Märit Beckeman till ledamöter av ersättningsutskottet,
med Melker Schörling som ordförande för utskottet. Till ledamöter av
revisionsutskottet valdes Ulrik Svensson och Lillie Li Valeur, med
Ulrik Svensson som ordförande för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 6 kronor per
aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till
tisdagen den 13 maj 2014 och utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske med början fredagen den 16 maj 2014.

Valberedning
Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge
fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Lars Åke Bokenberger
(AMF Fonder) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2015, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens
ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner
och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall
ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak om 110 procent av den fasta lönen. Styrelsen skall
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Ändring av bolagsordningen
Stämman godkände styrelsens förslag till beslut avseende ändring av
bolagsordningen innebärande ett namnbyte från AarhusKarlshamn till
AAK.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Arne Frank redogjorde för verksamheten och viktiga
händelser under 2013 samt kommenterade det fortsatta arbetet inom
koncernen. Presentationen finns i sin helhet på www.aak.com.

"I januari 2014 offentliggjorde vi "AAKtion", ett nytt företagsprogram
vilket omfattar perioden 2014-2016. Programmet har tagits fram för
att ännu tydligare stärka vårt fokus på "Försäljning - Innovation -
Genomförande" och fortskrider enligt planerna. AAK erbjuder
hälsosamma produkter till lägre kostnader och produktutveckling i
nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara
försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna
är den fortsatt positiva utvecklingen för Food Ingredients och den
fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats"
kommenterade Arne Frank, koncernchef och VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson Anders Byström
Finansdirektör Direktör Extern redovisning & Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34 Tfn: +46 40 627 83 32
Mobil: + 46 708 95 22 21 Mobil: +46 709 88 56 13

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 maj 2014

kl. 16.45 lokal tid.

AarhusKarlshamn (AAK) är en av världens ledande tillverkare av
högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka
kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation. AAK:s
lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter
mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra
kunder. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko,
Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK har även
kontraktstillverkning i Ryssland och Malaysia. Företaget är
organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate &
Confectionery Fats och Technical Products & Feed. AAK:s aktier är
noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap.
Ytterligare information om AAK finns på företagets hemsida
www.aak.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aarhuskarlshamn/r/arsstamma-i-aarhuskarlshamn-...
http://mb.cision.com/Main/871/9582002/242545.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.