Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Per Aarsleff Holding A/S offentliggør transaktioner foretaget i henhold til det igangværende aktietilbagekøbsprogram efter ”safe harbour-metoden”

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 1. april 2022 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 125 millioner kroner, dog maksimalt 500.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig
handelskurs

Beløb DKK

86: 25. oktober 2021

1.678

278,00

466.477,46

87: 26. oktober 2021

2.850

279,51

796.590,96

88: 27. oktober 2021

1.813

278,86

505.566,47

89: 28. oktober 2021

3.000

278,23

834.681,90

90: 29. oktober 2021

2.396

279,34

669.308,94

Akkumuleret for handelsdag 86-90 

11.737

278,83

3.272.625,73

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

203.577

278,10

56.609.929,08

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Kontakter

  • Jesper Kristian Jacobsen, Administrerende direktør / CEO, +45 8744 2222

Om Per Aarsleff Holding A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

Vedhæftninger

Författare nordicir.com