Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-08

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų birželio mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. birželio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekė 2,1 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų birželio mėn., yra 0,6 mln. eurų arba 22,2 proc. mažesnės. Pajamų rezultatui įtakos turėjo mažesnė naftos produktų krova, lyginant su 2019 m. birželio mėnesiu. Naftos terminalų 2020 m. šešių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekė 15,9 mln. eurų ir yra 1,9 proc. didesnės, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės SGD terminalo Klaipėdoje 2020 m. birželio mėn. pardavimo pajamos yra 3,6 mln. eurų (2019 m. birželio mėn. pajamos siekė 5,9 mln. eurų). SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. pirmųjų šešių mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos 37,7 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. birželio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekė 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą birželio mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. šešių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekė 1,4 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-birželio mėn. pardavimo pajamos sudaro 38,0 mln. eurų ir yra 25,6 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (51,1 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 BirželisSausis-birželis
 2020 m.2019 m.Pokytis2020 m.2019 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla2,12,7-22,2%15,915,61,9%
SGD terminalo veikla3,65,9-39,0%22,135,5-37,7%
Komercinė SGD veikla0,20,0100,0%1,40,113 kartų
Iš viso5,98,6-31,4%38,051,1-25,6%

Vadovybės komentaras

Birželio mėnesį ir toliau išlieka daug neapibrėžtumo, prie kurio prisideda išliekantis COVID-19 poveikis ekonomikoms, turintis įtakos ir KN veiklos rezultatams. Klientai ir toliau siekia išlaikyti savo pelningumą, dėl ko juntama didesnė paklausa naftos produktų saugojimo paslaugoms, tačiau turi neigiamos įtakos naftos produktų krovos apimtims. Nepaisant nepalankių aplinkybių, KN per 2020 m. pirmąjį pusmetį pavyko užtikrinti preliminarias aukštesnes naftos terminalų veiklos pajamas nei atitinkamu laikotarpiu  prieš metus. Viliamės, kad ilgalaikiai mūsų partneriai Baltarusijoje įvykdys savo sutartinius naftos krovos apimčių įsipareigojimus ir pradedame su jais dialogą apie tolimesnį bendradarbiavimą kitu sutartiniu laikotarpiu.

Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką bendram pajamų rezultatui, yra žemesnės Klaipėdos SGD terminalo pajamos, kurias lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.