Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

AB Svensk Exportkredit: Delårsrapport 2 2016: Positivt affärsflöde trots osäker omvärld under första halvan av 2016

SEK har haft ett intensivt första halvår, med en hög nivå på
affärsflödet och en hög intern utvecklingstakt. Nyutlåningen till
svenska exportföretag och deras kunder uppgick under det första
halvåret 2016 till Skr 36,4 miljarder (24,7). Slutkundsfinansieringen
uppgick till Skr 23,7 miljarder (18,9) och den sammanlagda totala
volymen direktfinansiering uppgick till Skr 12,7 miljarder (5,8).

- SEK har under det första halvåret lyckats attrahera flera nya
kunder. Vi har även sett en ökad mängd förfrågningar på exportaffärer
till Afrika, vilket är en av de marknader som pekas ut i regeringens
Exportstrategi, säger SEK:s VD Catrin Fransson

SEK har nyligen genomfört en kundundersökning som bland annat visar
att SEK har en kundnöjdhet på 93 procent. För första gången har SEK i
denna undersökning även tillfrågat svenska och internationella banker
som vi samarbetar med.

- Det är mycket glädjande att se att 100 procent av de 17 intervjuade
svenska och internationella bankerna kan tänka sig att rekommendera
SEK till andra banker. I svaren från exportföretagen framkom det även
att SEK:s erbjudande har varit en viktig faktor när våra kunder
vunnit sina affärer, vilket ger oss ännu mer energi att fortsätta vår
strävan att nå ut till fler kunder, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Rörelseresultatet uppgick efter det första halvåret till Skr 461
miljoner (697). Räntenettot på Skr 830 miljoner (818) ökade något
jämfört med samma period föregående år, medan orealiserade
värdeförändringar påverkade resultatet negativt. SEK har stark
kapitalisering med en total kapitalrelation på 22,8 (12/2015: 24,5)
procent och god likviditet. SEK står därmed väl förberett att bistå
svensk exportnäring med finansieringslösningar och därmed stärka den
svenska exportens konkurrenskraft.

Första halvåret 2016

· Räntenettot uppgick till Skr 830 miljoner (818)
· Rörelseresultatet uppgick till Skr 461 miljoner (697)
· Nettoresultatet uppgick till Skr 360 miljoner (533)
· Nyutlåningen uppgick till Skr 36,4 miljarder (24,7)
· Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,3 procent (6,6)
· Totala kapitalrelationen var 22,8 procent vid periodens slut (24,5
vid utgången av 2015)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 90
(134)

Läs mer i bifogad rapport.

Kontakt: Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-svensk-exportkredit/r/delarsrapport-2-2016-...
http://mb.cision.com/Main/5895/2049387/542548.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.