Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

AB Svensk Exportkredit: SEK:s Exportkreditbarometer: Få företag oroas över eventuell Brexit

Idag presenteras resultaten av SEKs Exportkreditbarometer med frågor
till över 220 svenska exportföretag. Trots att inledningen på 2016
har präglats av fortsatt oro i omvärlden med terrorattacker i Europa
och fortsatt flyktingkris, så har företagens investeringar inte
påverkats i nämnvärd omfattning. Osäkerheten vid en eventuell Brexit
ska inte heller överskattas om man får tro företagen. 80 procent av
företagen har idag handel med Storbritannien, men bara vartannat
företag tror att ett brittiskt utträde ur EU kommer att få
konsekvenser för företagets handel med landet.

- Det är en förhållandevis låg andel av företagen som väntar sig att handeln kommer att påverkas av ett Brexit. Det kan tolkas både positivt och negativt. Det är positivt om det är så att ett utträde inte kommer att få negativa konsekvenser i form av en kraftig pundförsvagning eller att handelsvillkoren försämras. Å andra sidan kan det vara negativt om företagen inte är beredda på att förutsättningarna kan bli sämre och att handeln faktiskt kommer att påverkas negativt, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

Det sammanvägda Exportkreditindexet (EKI) har fortsatt att mattas av
något sedan den senaste mätningen i höstas. EKI, som är ett index som
bland annat mäter företagens finansiella ställning och
finansieringsbehov, har gått ned från 56 till 54. Det är framför allt
drivet av ett något lägre finansieringsbehov och en något svagare
prisbild. Exportorderläget har också dämpats något. Företagen räknar
inte heller med samma draghjälp från kronan. Kreditmarknadsklimatet
är dock gynnsamt och företagens finansiella ställning har förbättrats
ytterligare och tillgången till finansiering är god.

- Det finns förutsättningar för exportindustrin givet att den globala efterfrågan finns, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

I vår barometer pekar företagen också mot att de väntas fortsätta
anställa. Det är fortfarande i utlandet som de flesta ser att de har
behov av att anställa, men man väntas även anställa i Sverige.

Andelen företag som har som rutin att ställa hållbarhetskrav i samband
med exportaffärer har ökat från knappt 45 procent till 55 procent för
alla företag. Ökningen bygger framförallt på att de stora företagen
tagit kliv framåt. Nu är det 70 procent av de stora företagen som
svarar att de har som rutin att ställa håll barhetskrav i samband med
exportaffärer jämfört med 50 procent när vi startade mätningarna
våren 2013.

Läs exportkreditbarometern i bilagan eller på www.sek.se.

Exportkreditbarometern juni 2016
(http://mb.cision.com/Public/5895/2020678/ac3b0f0dc77bb36f.pdf)

Kontakt:
Marie Giertz, SEK:s chefekonom, 070-291 83 32
Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK. 0706-218488

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa
tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är
en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande
är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för
exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att
stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till
att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska
exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa
faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra
faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart
företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på
minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent.
Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har
totalt 224 företag svarat, 126 i gruppen för stora företag och 98 i
gruppen små- och medelstora företag. Detta ger en svarsfrekvens på
totalt 52 procent. Intervjuerna har genomförts under perioden 4 april
till och med 29 april 2016. Respondenterna är exportföretagens
finanschefer eller motsvarande. Exportkreditbarometern kom ut första
gången i juni 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-svensk-exportkredit/r/sek-s-exportkreditbar...
http://mb.cision.com/Public/5895/2020678/ac3b0f0dc77bb36f.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.