Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-12

AB Svensk Exportkredit: SEK:s Exportkreditbarometer: Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld

Idag presenteras SEK:s sjätte Exportkreditbarometer med frågor till
drygt 200 stora och mindre exportföretag. Exportkreditindex (EKI),
som innefattar fem frågor som rör företagens finansiella situation,
behov av och tillgång till finansiering samt prisbilden för
finansiering, visar på en ökad optimism hos svenska exportföretag i
jämförelse med vårens EKI.

- Det är intressanta siffror och visar att företagen står mycket
starka, trots den ökade politiska och ekonomiska osäkerheten i
omvärlden, säger SEK:s utlåningschef Jane Lundgren Ericsson.

EKI ökade från 54 till 58 i denna mätning efter en nedåtgående trend i
de senaste mätningarna. Det är framförallt en större andel stora
företag som är mer optimistiska, vilket speglas i att EKI för dessa
företag ökade från 54 till 59. EKI för SME-företag har legat på index
55 i de tre senaste mätningarna.

- Fler stora företag ser ett ökat behov av finansiering, men upplever
samtidigt förbättrade möjligheter att finansiera sig via
kapitalmarknaden, och anser att prisbilden för finansiering har
blivit mer gynnsam, säger Jane Lundgren Ericsson.

Andelen företag som anser att kronkursen är fördelaktig är dessutom
den högsta sedan mätningarna startade 2013. Likväl tror fler
exportföretag, jämfört med barometern i våras, på ytterligare en
försvagning av den svenska kronan under de kommande 12 månaderna.

En annan fråga i barometern avser handel med Storbritannien efter
landets ja till att lämna EU i folkomröstningen i juni. En ökad andel
av de svenska exportföretagen, från 52 % till 72 %, tror att deras
handel med landet kommer vara oförändrad de kommande tolv månaderna.

Läs mer här
(http://www.sek.se/wp-content/uploads/2016/12/SEK_Exportkreditbarometer_d...)
eller på www.sek.se.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska
exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa
faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra
faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart
företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på
minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent.
Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har
totalt 213 företag svarat, 125 i gruppen för stora företag och 88 i
gruppen SME. Detta ger en svarsfrekvens på 50 %. Intervjuerna har
genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 17
oktober till 14 november.

Om AB Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit finansierar svensk export. Vi lånar ut pengar
direkt till svenska exportföretag och vi hjälper svenska
exportföretag att vinna exportaffärer genom att erbjuda deras kunder
finansiering. Vi har ett stort internationellt kontaktnät och en lång
erfarenhet av internationell finansiering. Med det statsstödda
exportkreditsystemet kan köparen av svensk export få en känd total
kostnad för sin investering. Med en exportkreditfinansiering kan
köparen dessutom erbjudas långa kredittider. SEK är en långsiktig
partner, vi ägs till 100 % av svenska staten och har ett
samhällsuppdrag att genom finansiering främja svensk exportnäring.
Vårt hållbarhetsarbete är viktigt och våra prövningar säkerställer
att du som kund följer alla internationella standarder och
riktlinjer. Under 2015 lånade SEK ut sammanlagt 104,6 miljarder
svenska kronor.

Kontakt

Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, SEK
0706-218488

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-svensk-exportkredit/r/sek-s-exportkreditbar...
http://mb.cision.com/Public/5895/2146106/9586e2992ee279c7.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.