Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2020

Perioden januari - mars

* Resultatet efter skatt uppgick till -662 (112) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade -318 (29) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade -12 (0) Mkr
o Finansiella placeringar -330 (85) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till -44,78 (7,58) kr
* Substansvärdet per aktie uppgick till 158 (203) kr
* Substansvärdet per aktie minskade med 22 (4) procent
* Avkastningen på aktiva noterade innehav -29 procent
* Omvärdering av onoterade innehav baseras endast på allmänt lägre
värderingsnivåer och förväntad lägre ekonomisk aktivitet och högre
riskpremier
* Negativ värdeutveckling på räntebärande placeringar hänförligt till
en svagt fungerande obligationsmarknad med extremt låg likviditet
* Värdelös utveckling på övriga noterade aktier starkt påverkat av ett
kraftigt oljeprisfall
* Räntebärande tillgångar uppgår till 1,2 Mdr varav drygt 50 % i form
av likvida medel
* Förödande mänskliga och ekonomiska konsekvenser med anledning av
spridningen av Covid-19 och politiska beslut som ytterligare
förvärrar skadorna för mänskligheten

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav
sedan 31 december uppgår till 55 Mkr per den 8 april 2020 varav
övriga noterade aktier 21 Mkr.
* Tractions årsredovisning offentliggörs den 9 april 2020

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen
lämnades för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 11.00 CET.

 

Bilaga

* Delårsrapport januari - mars 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.