Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

AB Traction: Delårsrapport januari - september 2019

?

Perioden juli - september

* Resultatet efter skatt uppgick till -80 (141) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade -116 (105) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 0 (8) Mkr
o Finansiella placeringar 36 (28) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till -5,40 (9,52) kr
* Substansvärdet per aktie minskade med 3 procent justerat för lämnad
utdelning
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka -11
procent

Perioden januari - september
             

* Resultatet efter skatt uppgick till 261 (286) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade 103 (198) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 1 (-8) Mkr
o Finansiella placeringar 162 (102) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 17,66 (19,32) kr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 9 procent
* Substansvärdet per aktie uppgick till 192 (178) kr/aktie
* Substansvärdet per aktie ökade med 10 (11) procent justerat för
lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav
sedan 30 september uppgår till -9 Mkr per den 15 oktober 2019

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Bilaga

* Delårsrapport januari-september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.