Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

AB Traction: Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Vid årsstämman i AB Traction den 28 april 2015 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2014 fastställdes. Styrelseledamöterna samt
verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2014.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,00 kronor per aktie, om
totalt 29,7 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt
att erhålla utdelning fastställdes till den 30 april 2015 och utdelning till
aktieägarna beräknas ske den 6 maj 2015.

Arvode till styrelsen fastställdes till 400 000 kronor, att fördelas med 100
000 kronor var till de fyra av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte
är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Eriksson, Jan Kjellman, Maria Linde,
Peter Malmqvist, Bengt Stillström och Petter Stillström. Årsstämman omvalde
Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars SET Revision AB valdes till revisor intill slutet av nästa årsstämma,
med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med
styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om
återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående
aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar
även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som
lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning
av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till
marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt
styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av
egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289
00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 april 2015 kl. 19:00.

Stämmokommunike Traction
http://hugin.info/86925/R/1916056/684975.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

HUG#1916056

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.