Du är här

2018-07-19

AB Volvo: Volvokoncernen - det andra kvartalet 2018

"Efterfrågan i våra viktigaste marknader var god och under det andra
kvartalet 2018 fortsatte både vår fordons- och serviceaffär att växa
i en bra takt. Vår nettoomsättning steg med 18% till 104 miljarder
kronor, vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3
miljarder till 11,5 miljarder kronor och nådde en justerad
rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Detta är första gången som
Volvokoncernens försäljning har varit högre än 100 miljarder kronor i
ett enskilt kvartal och det är också första gången som
rörelsemarginalen är över 10%", säger Martin Lundstedt, vd och
koncernchef.

·
Under Q2 2018 ökade nettoomsättningen med 18% till 103,6 miljarder
kronor (87,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade
och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.

·
Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11.519 Mkr (8.402),
motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Det justerade
rörelseresultatet i Q2 2018 är exklusive en reavinst på 818 Mkr.

·
Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.337 Mkr (8.402).

·
Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet
om 672 Mkr.

·
Resultat per aktie efter utspädning på 4,53 kronor (2,86).

·
Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 8,3
miljarder kronor (11,9).

Den 19 juli 2018

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
SE-405 08 Göteborg
Tel +46 31 66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Joakim Kenndal 0739 02 43 80

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031 66 13 34
Johan Bartler 0739 02 21 93
Anders Christensson 031 66 11 91

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
07.20.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar,
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster
och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har
produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190
marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och
är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-volvo/r/volvokoncernen---det-andra-kvartale...
http://mb.cision.com/Main/39/2578070/880620.pdf
http://mb.cision.com/Public/39/2578070/ab46ee481afe066f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.