Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

AB Volvo: Volvokoncernen - det första kvartalet 2020

"Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att
stoppa spridningen av COVID-19-pandemin. Dessa började påverka vår
verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på
koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts
och produktionen stoppades i de flesta delar av vår verksamhet. Den
minskade produktionen och den lägre efterfrågan påverkade både
koncernens försäljning och lönsamhet negativt under Q1.
Nettoomsättningen minskade med 15% till 91,4 miljarder kronor. Vårt
justerade rörelseresultat uppgick till 7,1 miljarder kronor (12,7)
med en marginal på 7,8% (11,8). Kassaflödet var negativt med 4,1
miljarder kronor med den normala, säsongsmässiga effekten från ökat
rörelsekapital. Vi bibehåller en stark finansiell ställning med en
nettokassa på 57,8 miljarder kronor i industrirörelsen, exklusive
pensions- och leasingskulder", säger Martin Lundstedt, vd och
koncernchef.

· I Q1 2020 uppgick nettoomsättningen till 91,4 miljarder kronor (107,2). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16%.

· Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.140 Mkr (12.696), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,8% (11,8).

· Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 7.374 Mkr (14.162).

· Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 261 Mkr.

· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,30 kronor (5,22).

· Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var negativt med 4.117 Mkr (positivt 2.754 Mkr).

· Betydande påverkan från COVID-19 från mitten av mars.

· Årsstämma kommer att hållas den 18 juni 2020.

· Volvokoncernen och Daimler Truck AG avser att bilda ett samriskbolag för utveckling och storskalig produktion av bränsleceller.

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av
rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer
information finns under Aktieägare på www.volvokoncernen.se
(https://www.volvogroup.se/sv-se/home.html)

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0765-53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 0739-02 25 22
Johan Bartler 0739-02 21 93
Anders Christensson 0765-53 59 66

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 23 april
2020.

23 april, 2020

För mer information, gå till volvogroup.se/press
(https://www.volvogroup.se/sv-se/news-and-media.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda
transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och
motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering
och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo
grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick
nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ab-volvo/r/volvokoncernen---det-forsta-kvarta...
https://mb.cision.com/Main/39/3094910/1234376.pdf
https://mb.cision.com/Public/39/3094910/aefdd7dbee6bcc64.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.