Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

AB Volvo: Volvokoncernen och Isuzu Motors avser att bilda strategisk allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade idag en icke-bindande
avsiktsförklaring med syfte att bilda en strategisk allians inom
kommersiella fordon för att ta tillvara de möjligheter som skapas i
den pågående omvandlingen av branschen.

I ett första steg är avsikten att etablera ett globalt
teknikpartnerskap och att skapa en starkare, kombinerad verksamhet
inom tunga lastbilar för Isuzu Motors och UD Trucks i Japan och på
andra marknader internationellt. Detta kommer omfatta en överlåtelse
av hela UD Trucks globala verksamhet från Volvokoncernen till Isuzu
Motors i syfte att öka tillväxten genom att utnyttja större volymer
och kompletterande styrkor. De två koncernerna kompletterar varandra
i stor utsträckning, både från ett marknads- och produktperspektiv,
vilket ger ytterligare möjligheter till samarbeten som kommer att
utforskas över tid.

Värdet på skuldfri basis (enterprise value) på hela UD Trucks
verksamhet är 250 miljarder yen (ca 22 miljarder kronor per den sista
november 2019) och kommer att vara beroende av den slutliga
omfattningen av den verksamhet som överlåts och Isuzu Motors due
diligence. Överlåtelsen förväntas, vid tidpunkten för dess
slutförande, ha en positiv påverkan på Volvokoncernens
rörelseresultat med ca 2 miljarder kronor och öka Volvokoncernens
nettokassa med ca 22 miljarder kronor.

"Volvokoncernen och Isuzu Motors har ett väletablerat samarbete inom
medeltunga lastbilar i Japan baserat på ömsesidig respekt, delade
värderingar och att båda parter gynnas. Vi ser att det finns en stor
potential i att utöka vårt samarbete inom teknik, försäljning och
service men även inom andra områden i framtiden, till förmån för våra
kunder och affärspartners", säger Martin Lundstedt, vd och
koncernchef för Volvokoncernen. "Våra kolleger inom UD Trucks har
gjort ett fantastiskt arbete med att förbättra lönsamheten de senaste
åren och alliansen skapar mycket goda förutsättningar för att
fortsätta på den framgångsrika vägen."

"Isuzu Motors och Volvokoncernen har en stark tilltro till de
affärsmöjligheter och den potential för synergier som finns mellan de
båda företagen. Vi avser att skapa värden genom att dra nytta av
varandras styrkor inom olika produkt- och marknadssegment. Vårt
samarbete kommer att bidra till förbättrad service och stärkt
kundtillfredsställelse samt förbereda oss för den kommande
omvandlingen av logistikbranschen", säger Masanori Katayama, vd och
Representative Director för Isuzu Motors Limited.

Den avsedda strategiska alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu
Motors kommer att omfatta:

· Bildandet av ett teknikpartnerskap som kommer att dra nytta av båda parternas kompletterande kompetens inom både välkänd teknik och nya teknikområden samt skapa en större volymbas för att stödja nödvändiga, framtida teknikinvesteringar.
· Skapandet av de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på andra marknader internationellt.
· Utforskandet av möjligheterna till ett ännu bredare och djupare samarbete inom kommersiella fordon på olika marknader och inom olika produktkategorier, såsom lätta och medeltunga lastbilar.

Avsikten är att överföra ägandet av hela UD Trucks globala verksamhet,
vilken hade intäkter på totalt 24 miljarder kronor under 2018.
Verksamheten hade en minimal påverkan på Volvokoncernens
rörelseresultat under 2018.

Allt tekniksamarbete mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att
hanteras genom separata avtal.

Avsiktsförklaringen är inte bindande. De nästa stegen är att slutligt
bestämma omfattningen av den verksamhet som ska överlåtas, genomföra
Isuzu Motors due diligence och förhandla bindande avtal.
Undertecknande av bindande avtal förväntas ske under mitten av 2020
och slutligt genomförande av transaktionen förväntas vid utgången av
2020. Alla potentiella transaktioner kommer att vara villkorade av
myndighets- och andra godkännanden.

2019-12-18

För ytterligare information, var god kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 31 323 72 29

Denna information är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 07.00 den 18 december 2019.

För mer information, gå till volvogroup.com/press
(https://www.volvogroup.com/en-en/news-and-media/press-releases.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda
transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och
motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering
och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo
grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2018 uppgick
nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ab-volvo/r/volvokoncernen-och-isuzu-motors-av...
https://mb.cision.com/Main/39/2993519/1163618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.