Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-14

ABB 4 kv: Ebitda blev 1.373 MUSD (SIX 1.367) (Forts)

(Kompletterar nyheten med ytterligare information)

(SIX) Industrikoncernen ABB redovisar ett ebitda-resultat på
1.373 miljoner dollar (1.568) för fjärde kvartalet 2012.

Marknadens förväntningar var 1.367 miljoner dollar, enligt
SIX Market Estimates sammanställning av 17 analytikers estimat.

Rörelseresultatet uppgick till 863 miljoner dollar (1.123).

Analytiker hade räknat med ett rapporterat rörelseresultat om
864 miljoner dollar, enligt enkäten.

Rapporterad rörelsemarginal var 7,8 procent (10,6) mot
förväntade 7,9 procent.

ABB:s resultat för kvartalet tyngdes av engångsposter om
cirka -350 miljoner dollar. Analytikerna spådde i genomsnitt
-308 miljoner dollar.

Nettoresultatet blev 604 miljoner dollar (830) eller 0,26
dollar per aktie (0,36). Analytikernas förväntningar var 535
miljoner dollar.

Nettoomsättningen uppgick till 11.021 miljoner dollar
(10.571), jämfört med förväntade 10.878 miljoner.

Orderingången uppgick till 10.517 miljoner dollar (10.160).
Analytikernas förväntningar uppgick här till 9.780 miljoner
dollar. Orderstocken var 29,3 miljarder dollar (27,5) vid
kvartalets utgång.

Kassaflödet från rörelsen var 2.438 miljoner dollar (1.674).

Styrelsens förslag till utdelning för helåret 2012 blev 0,68
schweiziska franc per aktie (0,65). Analytikernas förväntningar
var i genomsnitt 0,70 franc.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.