Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-14

ABB 4 kv: Rörelsemarg Power Systems -8,4 % (SIX -7,5 %) (Forts)

(Lägger till sjätte stycke)

(SIX) Kraft- och automationsföretaget ABB:s division Power
Systems rapporterar en rörelsemarginal på -8,4 procent under det
fjärde kvartalet 2012, att jämföra med 6,0 procent under
motsvarande kvartal ifjol.

Enligt SIX Market Estimates förväntades rörelsemarginalen
uppgå till -7,5 procent.

Engångsposter har tyngt rörelseresultatet med cirka -350
miljoner dollar.

Försäljningen uppgick till 2.272 miljoner dollar (2.412) och
rörelseresultatet till -190 miljoner dollar (145). Operationell
ebitda var -55 miljoner dollar (238).

Den förväntade försäljningen var 2.388 miljoner dollar.
Rörelseresultatet förväntades uppgå till -180 miljoner dollar
och ebitda-resultatet till -92 miljoner dollar, enligt enkäten.

Baserat på divisionens strategiska omfokusering mot
högmarginalverksamhet har målkorridoren för divisionens
operationella ebitda-marginal höjts till 9-12 procent, from
tidigare 7-11 procent. Till det fjärde kvartalet 2013 förväntar
sig ABB att divisionen når den nedre delen av det nya
målintervallet.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.