Du är här

2017-09-25

ABB: ABB förvärvar GE Industrial Solutions

Stärker sin position inom elektrifiering

- Förvärvet kommer att stärka ABB:s globala position som nummer två inom elektrifiering

- Ingår inte i GE:s kärnverksamhet, har betydande värdeskapande potential inom ABB

- ABB:s tillgång till den nordamerikanska marknaden expanderas genom djupa kundrelationer, en stor installerad bas och omfattande distributionsnätverk

- Överenskommelse om långsiktigt användande av GE:s varumärke

- Köpeskilling på 2,6 miljarder dollar

- Potential för årliga kostnadssynergier om cirka 200 miljoner dollar

- ABB och GE etablerar en långsiktig och strategisk leverantörsrelation för ABB-produkter

- Kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under det första året

- Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2018

ABB tillkännagav idag förvärvet av GE Industrial Solutions, GE:s
globala verksamhet för elektrifieringslösningar. GE Industrial
Solutions har djupa kundrelationer i mer än 100 länder och en
etablerad installerad bas med starka rötter i Nordamerika som är
ABB:s största marknad. GE Industrial Solutions har sitt huvudkontor i
Atlanta, Georgia, med cirka 13 500 anställda runt om i världen. GE
Industrial Solutions hade under 2016 en omsättning på cirka 2,7
miljarder dollar, med en operativ EBITDA marginal på cirka 8
procent1och en operativ EBITA marginal på cirka 6 procent1. ABB
kommer att förvärva GE Industrial Solutions för 2,6 miljarder dollar;
transaktionen kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under
det första året. ABB räknar med att realisera cirka 200 miljoner
dollar av årliga kostnadssynergier under år fem, vilket kommer att
vara avgörande för att GE Industrial Solutions ska nå upp till samma
prestation som branschkollegor. Som en del av transaktionen har ABB
och GE kommit överens om att etablera en långsiktig och strategisk
leverantörsrelation för GE Industrial Solutions produkter och
ABB-produkter som GE använder idag.

"Med GE Industrial Solutions stärker vi vår position som nummer två
inom elektrifiering globalt och utökar vår tillgång till den
attraktiva nordamerikanska marknaden", säger ABB:s koncernchef Ulrich
Spiesshofer. "I kombination med den långsiktiga strategiska
leverantörsrelationen med GE skapar denna transaktion ett betydande
värde för våra aktieägare."

Han tillägger: "Tillsammans med teamet på GE Industrial Solutions
kommer vi att genomföra våra väletablerade planer på ett
disciplinerat sätt för att ta denna verksamhet tillbaka till samma
prestation som våra branschkollegor och som en del av den globala
ABB-familjen. Med detta nästa steg av aktiv portföljförvaltning
fortsätter vi att flytta ABB: s tyngdpunkt i linje med vår Next Level
Strategi, genom att stärka konkurrenskraften, främst på den
nordamerikanska marknaden, och minska risken genom en verksamhet som
ligger tidigt i cykeln."

"Denna kombination för samman två globala verksamheter med ett brett
komplement av elektriska skydds- och distributionstillgångar", säger
John Flannery, CEO för GE. "ABB värdesätter våra anställda, vår
domänexpertis och vår förmåga att verka i segment där vi har en djup
expertis. GE kommer också att dra nytta av ett utökat strategisk
leverantörsrelation med ABB då de båda företagen jobbar tillsammans.

[1] 2016 GE Industrial Solutions finansiella information anpassad till
ABB:s definition

GE Industrial Solutions kommer att integreras i ABB:s division
Electrification Products (EP), vilket resulterar i en unik global
portfölj och ett mycket omfattande erbjudande för nordamerikanska och
globala kunder. De kommer att kunna dra nytta av ABB:s innovativa
teknik och det digitala utbudet ABB AbilityTM, i kombination med GE
Industrial Solutions kompletterande lösningar och marknadstillgång.
Inkluderat i förvärvet är en långsiktig licens att använda varumärket
GE. ABB kommer behålla ledningen i GE och bygga vidare på dess
erfarna säljorganisation. Efter avslut kommer transaktionen att ha en
initial dämpningseffekt för EP:s operativa EBITA-marginal. ABB
förbinder sig att återföra EP:s målmarginalkorridor på 15-19 procent
under 2020.

Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products,
säger: "Förvärvet stärker vår position vid valet av partner för
elektrifiering globalt och i Nordamerika. Vi ser fram emot att arbeta
med GE Industrial Solutions och ABB:s kunder och
distributionspartners för att skapa nya möjligheter på denna mycket
attraktiva kärnmarknad för vår division. Vi har en tydlig
integrationsplan för att realisera synergierna för denna kombination
och för att återföra vår sammansatta verksamhet till
målmarginalkorridoren under 2020."

ABB:s division Electrification Products levererar mer än 1,5 miljoner
produkter till kunder runt om i världen varje dag genom ett globalt
nätverk av distributionspartners och slutkunder. Electrification
Products erbjuder en omfattande portfölj av låg- och
mellanspänningsprodukter och lösningar för ett smartare, mer
pålitligt flöde av el från transformatorstationen till uttaget.

Givet transaktionen har ABB beslutat att avvakta med det tidigare
tillkännagivna aktieåterköpsprogrammet.

Transaktionen förväntas stängas under andra kvartalet 2018, med
förbehåll för sedvanliga myndighetsförfaranden. Credit Suisse och
Dyal Co agerade som finansiella rådgivare till ABB. Davis Polk &
Wardwell agerade juridiska rådgivare.

Mer information

Pressmeddelandet och presentationer finns tillgängliga på ABB News
Center www.abb.com/news och på Investor Relations-hemsidan
www.abb.com/investorrelations.

ABB kommer hålla en presskonferens idag som startar klockan 9:00 CET
(8:00 BST, 15:00 EDT). Evenemanget kommer att vara tillgängligt via
konferenssamtal. UK ringer in på +44 207 107 06 13. Från Sverige,
telefonnummer +46 85 051 00 31 och från övriga Europa +41 58 310 50
00. Samtal från USA och Kanada ringer in på +1 866 291 41 66 (gratis)
eller +1 631 570 56 13 (långdistansavgifter gäller). Linjerna är
öppna 10 - 15 minuter före presskonferensens start.

En telekonferens och webcast för analytiker och investerare är
planerad idag kl. 12:00 CET (11:00 BST, 06:00 EDT). UK ringer in på
+44 207 107 06 13. Från Sverige, telefonnummer +46 85 051 00 31, och
från övriga Europa +41 58 310 50 00. Samtal från USA och Kanada
ringer in på +1 866 291 41 66 (gratis) eller +1 631 570 56 13
(långdistansavgifter gäller). Vänligen ring in 10 minuter innan
start. Telekonferensen kommer också att finnas tillgänglig via ABB:s
webbplats och en inspelad session kommer att finnas tillgänglig som
podcast under en timme efter telekonferensen och kan laddas ner från
vår hemsida http://www.abb.com/investorrelations

About GE Industrial Solutions

Since Thomas Edison patented the world's first circuit breaker, GE
Industrial Solutions has been transforming the future of
electrification. We design electrical solutions at the crossroads of
digital and industrial - smart, rugged and equipped to control
electricity from the grid to its point of use. Every day, we partner
with our customers to solve their toughest energy challenges and
reimagine industry in a way that only the world's digital industrial
company can. www.geindustrial.com

About GE

GE (NYSE: GE) is the world's Digital Industrial Company, transforming
industry with software-defined machines and solutions that are
connected, responsive and predictive. GE is organized around a global
exchange of knowledge, the "GE Store," through which each business
shares and accesses the same technology, markets, structure and
intellect. Each invention further fuels innovation and application
across our industrial sectors. With people, services, technology and
scale, GE delivers better outcomes for customers by speaking the
language of industry. www.GE.com

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom
elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell
automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri
samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av
innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering
samt driver energiomställningen och den fjärde industriella
revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000
medarbetare. www.abb.com

Hittills har ABB investerat mer än 11 miljarder dollar i USA sedan
2010 och sysselsätter cirka 20 000 personer över hela landet, med mer
än 60 rikstäckande FoU- och tillverkningsanläggningar.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden"
relaterade till ABB:s förvärv av GE Industrial Solutions. Dessa
uttalanden bygger på aktuella förväntningar och involverar risker och
osäkerheter, och kan orsaka faktiska utfall och resultat som avviker
väsentligt från nuvarande förväntningar. Inga framåtsyftande
uttalanden kan garanteras. Emellertid föreligger många risker och
osäkerheter, och det finns det inga garantier för att förvärvet
kommer att slutföras, eller om det blir slutfört, att det då kommer
att stängas inom den förväntade tidsperioden eller att de förväntade
fördelarna av förvärvet kommer att realiseras. Framåtsyftande
information och uttalanden i det här pressmeddelandet bör utvärderas
tillsammans med de många osäkerheter som berör ABB:s verksamhet, i
synnerhet de som identifierats i de varnande faktorer som diskuterats
i ABB:s årsredovisning i dokument 20-F, för året som slutade den 31
december 2016. ABB åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera
framåtsyftande uttalanden, vare sig det är till följd av ny
information, framtida händelser eller annat.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abb/r/abb-forvarvar-ge-industrial-solutions,c2...
http://mb.cision.com/Main/417/2353005/726739.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.