Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-07

ABB: ABB levererar hållbar kraftteknik till världsunik forskningsanläggning i Lund

2015-12-07 - ABB:s teknik ska bidra till säker och stabil
elförsörjning av innovativ neutronbaserad materialforskning

ABB ska tillhandahålla en komplett ställverkslösning till
forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som nu byggs
i Lund och som kommer att bli ett världsledande center för
materialforskning med neutroner.

Forskning med neutroner är ett viktigt verktyg inom bland annat
utveckling av industri- och konsumentprodukter runtom i världen. Med
hjälp av neutronerna kan forskare studera och utveckla material för
användning inom områden som tillverkningsindustri,
läkemedelsindustri, flygindustri, energi, telekom och bioteknik.

"ABB:s teknik kommer att spela en nyckelroll för att säkerställa
optimal elförsörjning och hög elkvalitet och nätstabilitet", säger
Claes Rytoft, teknisk direktör för ABB-koncernen och divisionen Power
Systems. "Vi är också stolta över att kunna stödja ESS i sin
hållbarhetsvision genom att tillhandahålla lösningar som bidrar till
att minimera miljöpåverkan."

Den årliga energiförbrukningen för forskningsanläggningen beräknas
ligga under 270 GWh. ABB kommer att ansvara för projektgenomförandet
av 20kV- och 400V-nätet som ska förse anläggningen med elkraft,
inklusive konstruktion, test, installation och idrifttagning av
primär- och distributionsstationerna. I leveransen ingår
mellanspänningsställverk, oljefria transformatorer och ABB:s styr-
och övervakningssystem MicroSCADA som ska övervaka anläggningen i
realtid och hjälpa operatörerna att fatta rätt beslut vid eventuella
störningar och fel. Alla stationerna har utformats för maximal
säkerhet och tillförlitlighet.

För att stödja ESS i sin hållbarhetsvision ska ABB leverera produkter
och lösningar som bidrar till att minimera miljöpåverkan, bland annat
mellanspänningsställverk som använder en miljöanpassad gasblandning
istället för SF6 samt oljefria (torra) transformatorer och
halogenfritt kablage mellan ställverken. Kommunikationen sker
digitalt via det öppna protokollet IEC 61850, vilket minimerar
mängden kablage och därmed materialåtgången.

Utrustningen på ESS är mycket känslig för elektriska störningar och
fluktuationer, och skulle i sin tur kunna påverka elnätet utan rätt
kraftutrustning.

"Det är viktigt för ESS att vi bygger på rätt sätt så att
energisystemen fungerar fullt ut utan störningar för oss eller
omgivningen. Därför ställer vi extremt höga krav på kraftutrustningen
vad gäller kvalitet och stabilitet", säger Kent Hedin, Head of
Conventional Facilities Division på ESS.

"Detta är ett viktigt och utmanande uppdrag, där energiförsörjningen
är en kritisk del. Med ABB som samarbetspartner får vi en komplett
leverantör av hela systemet och vi ser fram emot samarbetet", säger
Dan-Magnus Sköld, projektdirektör vid Skanska.

Visionen inom ESS, som är ett europeiskt partnerskap, är att bli
världens första miljömässigt hållbara anläggning i sitt slag, och den
kraftlösning som ABB ska leverera ingår som en integrerad del av
denna vision. Anläggningen väntas få 400-500 anställda när den är i
full drift och kommer att besökas av runt 3 000 gästforskare varje
år. ESS ska enligt plan producera sina första neutroner 2019.

Spallation kallas den process där en tungmetall (i det här fallet
volfram) bombarderas med protoner, så att dess atomkärnor avger
neutroner. Med hjälp av neutronerna kan forskare studera olika
material och lära sig mer om deras uppbyggnad och egenskaper. ESS
kommer att förse forskarna med ett "supermikroskop", som är upp till
100 gånger kraftfullare än någon befintlig neutronkälla och som
radikalt förbättrar möjligheterna att utveckla material.

"Vi är mycket glada över att tillsammans med Skanska få möjlighet att
vara med i skapandet av ESS", säger Johan Söderström vd ABB Sverige.
"Det är ett unikt tillfälle att tillsammans med våra kunder och
partners vara med och bidra när materialforskningen når nya nivåer."

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra
lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder
inom industri, energi, transport och infrastruktur. ABB-koncernens
bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000
medarbetare.

Fakta om ABB:s kraftleverans

ABB ansvarar för projektgenomförandet för 20kV- och 400V-nätet, det
vill säga konstruktion, test, installation och idrifttagning av
primärstation och distributionsstationer.

Anläggningen försörjs med kraft via totalt 24 stationer som
innehåller:

· 255 mellanspänningsfack vilket motsvarar totala mängden
mellanspänningsfack i en stor svensk industri. Om man placerar facken
intill varandra motsvarar de en sträcka på cirka 215 meter.

· 89 oljefria (torra) distributionstransformatorer. Genom den torra
tekniken undviks cirka 100 ton olja.

· Cirka 15 kilometer halogenfria kablar
Elkraftsystemet styrs- och övervakas av ABB:s MicroSCADA-system som i
sin tur kommunicerar med cirka 200 reläskydd. Kommunikationen sker
digitalt via protokollet IEC61850 vilket minskar mängden kablage och
därmed materialåtgången.

Om ESS

European Spallation Source (ESS) i Lund är en flervetenskaplig
forskningsanläggning som baseras på världens mest kraftfulla
neutronkälla. ESS är ett europeiskt partnerskap som drivs och
finansieras gemensamt av medlemsländerna. Forskningsanläggningen
beräknas ha 400 - 500 anställda när den tas i full drift och kommer
att besökas av cirka 3 000 gästforskare årligen som ska utföra
experiment på ESS. Målsättningen är att ESS ska bli världens första
hållbara forskningsanläggning, där energilösningen är en viktig del.
Den årliga energiförbrukningen beräknas ligga under 270 GWh.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag
med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av
bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11
000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till
drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde
under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom
offentlig privat samverkan.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Jörgen Wingren, projektansvarig för ESS
Tel. 040-55 06 28
jorgen.i.wingren@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
021-32 32 32
press@se.abb.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abb/r/abb-levererar-hallbar-kraftteknik-till-v...
http://mb.cision.com/Main/417/9879997/453748.pdf

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.