Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

ABB: Fortsatt lönsam tillväxt för ABB Sverige 2015 på en utmanande marknad

2016-02-03 - ABB Sverige redovisade en orderingång på 39 miljarder
kronor för 2015. Det är en ökning med 25 procent jämfört med 2014.
Stora projekt inom kraftöverföring står för huvuddelen av ökningen.
Men även basorderingången inom både kraft och automation har fortsatt
öka trots en tuff marknad. Vi ökade även återigen basorderingången på
den svenska marknaden. Exporten svarar för cirka 85 procent av den
totala orderingången.

Intäkterna ökade med 10 procent och uppgick till 34 miljarder kronor
till stor del beroende på en stark orderstock. Antalet anställda
minskade från 9 000 till 8 800 medarbetare i Sverige. ABB Sverige
fortsätter att rekrytera inom vissa tillväxtområden.

"ABB:s svenska verksamhet hade en god orderingång under 2015 och vi
bidrar till ABB:s globala resultat och kassaflöde på ett bra sätt.
Vårt erbjudande ligger rätt i tiden och digitaliseringen samt
energiomställningen ger oss nya möjligheter för att ytterligare
stärka konkurrenskraften hos våra kunder. Vi har också stärkt våra
partnerskap på den svenska marknaden med en återigen god
basordertillväxt som resultat", säger Johan Söderström, vd för ABB
Sverige. "Vårt genomförande av strategin Next Level fortsätter att
göra ABB till ett mer kundorienterat, flexibelt och
konkurrenskraftigt företag".

Viktiga händelser under 2015

Verksamheten
Divisionen Power Products hade en god orderingång under 2015 där
efterfrågan på transformatorer och kraftprodukter har ökat såväl i
Sverige som i världen. Divisionen erhöll bland annat en order värd
över 100 miljoner dollar på leverans av HVDC-transformatorer och
komponenter inklusive genomföringar och högspänningsbrytare till den
ultrahögspända DC-länken Lingzhou-Shaoxing i Kina.

För division Power Systems ökade orderingången jämfört med 2014. Många
stora projekt togs hem under året bland annat NordLink med ett totalt
ordervärde av 900 miljoner dollar. Det är Europas längsta HVDC-länk
som möjliggör överföring av förnybar energi mellan Norge och
Tyskland. På den svenska marknaden erhöll divisionen en beställning
av Vattenfall Eldistribution AB på en uppgradering av världens första
HVDC-länk på Gotland som ABB installerade 1954. Under året satte
divisionen även nytt spänningsrekord på 500 kilovolt för HVDC Light.
Den nya spänningsnivån bidrar till ökad anslutning av förnybar energi
och ännu lägre förluster.

ABB har framgångsrikt under 2015 överlämnat den havsbaserade
vindkraftsanslutningen DolWin1 till TenneT och även BorWin1 som är i
kommersiell drift. DolWin2 nådde en viktig milstolpe under 2015 genom
positioneringen i Nordsjön.

Övriga intressanta order inom kraftdivisionerna:
·
ABB ska leverera mellanspänningsställverk, torra transformatorer,
lågspänningsställverk och styrsystemet Micro SCADA till European
Spallation Source (ESS) utanför Lund. Beställare är Skanska.

·
Norska Statoil, ordervärde 100 miljoner dollar. Kabelsystem och
omriktarstationer till oljefältet Johan Sverdrup förser
oljeplattformen med tillförlitlig elkraft från land.

·
Energinet.dk, ordervärde 100 miljoner dollar. Sjökabelsystem till
Danmarks största havsbaserade vindkraftpark ska transportera energi
till fastlandet. Vindkraftparken har en kapacitet motsvarande
elbehovet för mer än 600 000 hushåll.

·
Det danska energiföretaget DONG Energy, ordervärde 130 miljoner
dollar. Kabelsystem till en av världens största vindkraftparker,
Walney Extension Wind Farm utanför Englands kust, ska transportera el
från vindkraftparken till mer en miljon konsumenter i Storbritannien.

·
Statnett och National Grid, ordervärde 450 miljoner dollar.
Sammankoppling av elnätet i Storbritannien och Norge ska skapa
säkrare elförsörjning för båda länderna och stödja anslutningen av
mer förnybar vind- och vattenkraft i elnäten. Ordern omfattar
omriktarstationen för högspänd likström och transformatorer.

För divisionen Discrete Automation and Motion blev intäkterna bättre
än föregående år medan orderingången blev strax under.

Intressanta order och händelser inom Discrete Automation and Motion:

·
I augusti tog divisionen Discrete Automation and Motion hem en order
på 19 synkrona motorer med kontrollutrustning och UPS-utrustning
(avbrottsfri kraft) till företaget Air Products som ska bygga
luftseparationsdelen av raffinaderiet Jazan i Saudiarabien, som blir
världens största industriella gasanläggning. Ordern var en av de
största någonsin för affärsenheten Motors & Generators i Sverige.

·
Affärsenheten Robotics hade ett bra år. Under året bokades ett stort
antal robotorder från BMW, Volvo och Scania. Den kraftigt ökande
installerade basen av robotar i tillverkningsindustrin medför
efterfrågan på service och många kunder har visat stor uppskattning
för ABB:s erbjudande.

·
Under året lanserades den nya tvåarmade roboten YuMi, vilken marknaden
mottog mycket väl. YuMi är konstruerad för framtidens automation,
till exempel för montering av små komponenter där människor och
robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. Roboten har
inbyggd säkerhet, vilket betyder att den kan arbeta utan skyddsbur.

·
ABB erhöll ett flertal större order på traktionsmotorer, bland annat
till transportbolaget Go Transit, industriföretaget Bombardier i
Frankrike samt CAF i Spanien.

·
Den annonserade omstruktureringen i mars av småmotorstillverkningen
har genomförts under året. Två av fyra produktionslinor flyttades
från Västerås till Polen och Finland. Dessutom startade ett projekt
för att anpassa verksamheten till den nya komponenttillverkningen,
vilket fortlöpte bra under året.

För divisionen Low Voltage Products gick orderingången upp under 2015
och för fjärde året i rad ökade resultatnivån.

Orderingången på den svenska marknaden ökade under året. Försäljningen
av fördelningscentraler till elnätskunder och installatörer ökade
liksom försäljningen av installationsprodukter till Sveriges
elektriker, det senare drivet av den starka ökningen av
bostadsbyggandet.

Exportförsäljningen ökade också, mycket beroende på en ökad
efterfrågan av elmätare och stora kontaktorer för vind- och solkraft
i Europa.

Intressanta order och händelser inom Low Voltage Products:

·
Under året togs flera order på elmätare både på den svenska marknaden
men också i Europa och övriga världen.

·
Hela serien av den nya mjukstartaren är nu lanserad. Mjukstartarna
PSTX har hög funktionalitet och en förbättrad användarvänlighet.

·
I Sverige lanserades porttelefonsystemet ABB-Welcome och
hemautomationssystemet ABB-free@home. Framtidens smarta hem är nu
möjligt.

·
ABB, E.ON och Ericsson skrev avtal om ett nytt industrisamarbete.
Syftet är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produkter och
tjänster för innovationsbolaget Brunnshög Energi AB. Samarbetet
omfattar initialt fyra områden: kommersiella fastigheter,
transporter, solenergiproduktion och datacenter.

Process Automation ökade försäljningen i Sverige, mycket tack vare
både större och mindre order för datacenters och till massaindustrin
som investerar stort. Divisionen ser också en positiv utveckling med
ett antal order till läkemedelsindustrin.

ABB fortsatte visa på sin marknadsledande position inom kranautomation
och 2015 blev ett av de bästa åren någonsin för leveranser till
containerhamnar. Exempel på order är fjärrstyrning till DB World
London Gateway, automatiska staplingskranar till CTB Hamburg samt
kajkranar och staplingskranar till Dubai Jebel Ali.

Övriga order och händelser inom Process Automation:

·
Samarbetsavtal med Ericsson om optimerad styrning av molndatacenter.

·
Under året togs ett antal större order på styrsystem för datacenter.

·
Fjärrstyrning för skutknackare från Boliden Garpenberg. Ordern betyder
att gruvan kan hantera skutknackarna ovan jord istället för under.

·
Order till Södra Cell Värö, där det bland annat ingår ett nytt
drivsystem till torkmaskinen och utökning av ABB:s system 800xA.

Service-verksamheten

Serviceverksamheten för den svenska marknaden har haft en fortsatt
stark tillväxt under 2015. Under året har en ökad efterfrågan av
större uppgraderingar både från industrin och elkraftkunderna märkts.
Verksamheten hade även en god basordertillväxt inom många områden med
serviceavtal som innehåller merparten av ABB:s produktområden.

Utvecklingen av serviceverksamheten går enligt strategin och
erbjudandet utökas kontinuerligt med fler avancerade tjänster per
produktområde och ett stärkt gemensamt serviceavtalserbjudande för
att än bättre möta kundernas behov och utmaningar.

Investeringar i Sverige
ABB fortsätter att investera och uppgradera sina
produktionsanläggningar och testcenter i Sverige.

I Karlskrona fortgår investeringen på cirka 400 miljoner dollar för
att fördubbla produktionskapaciteten av högspänningskablar. Bland
annat invigdes de nya testhallarna och en produktionslinje.

ABB har beställt världens mest avancerade kabelläggningsfartyg för att
stärka sina resurser inom sjökabelverksamheten och samtidigt nå en
högre effektivitet och precision. Leverans är planerad till 2017.

Enheten Power Transformers har under de senaste åren gjort omfattande
investeringar för att förbättra säkerhet, effektivisera
tillverkningen samt för att öka kapaciteten att tillverka stora och
komplexa transformatorer. Med investeringarna har ABB nu en
toppmodern produktionsanläggning i absolut världsklass i Ludvika.

ABB har investerat i ett nytt globalt testlabb för Low Voltage
Products i Västerås. Investeringen är en av de största
infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och den
enskilt största infrastrukturinvesteringen globalt inom affärsenheten
Protection and Connection. Testlabbet planeras vara klart hösten
2017.

ABB förvärvade de resterande aktierna i CGM AB för att bli ensam
aktieägare i företaget. Boråsbaserade CGM är specialister inom modern
kontrollrumsdesign och ergonomiska lösningar för att maximera
operatörseffektiviteten.

Forskning och utveckling
Teknik samt forskning och utveckling är fortsatt centrala i ABB:s
långsiktiga strategi. ABB:s svenska forskningsverksamhet utvecklades
positivt under 2015 och nya medarbetare rekryteras från hela världen
till forskningscentret Corporate Research i Västerås, som är det
största forskningscentret inom ABB-koncernen och som firar 100 år
2016.

ABB:s tvåarmade robot YuMi ("You and Me") presenterades kommersiellt
under Hannovermässan 2015 och Corporate Research och Robotics har
haft en ledande roll i att utveckla den tillsammans med kollegorna i
Tyskland, USA och Kina. Roboten kan arbeta på ett säkert sätt i en
miljö tillsammans med människor och den kan både "se" och "känna" och
kan användas vid bland annat montering av mindre komponenter.

Samhällsansvar och sponsring
ABB är en av grundsponsorerna till World Childhood Foundation som
hjälper utsatta barn. ABB Sverige stöttar också många satsningar för
att öka intresset för teknik bland unga. Några exempel är
Mattecentrum, där ABB är huvudsponsor, Tekniklådor, tävlingen
Teknikåttan och matteappen "King of Maths.

Under 2015 var ABB Sverige nationell sponsor av skid-VM i Falun. ABB
anordnade aktiviteter för kunder, medarbetare och allmänhet, bland
annat seminarier och en utställning om innovation och hållbarhet
tillsammans med andra svenska industriföretag.

ABB har genom ABB Sveriges vd Johan Söderström tilldelats priset
"Hållbart Ledarskap 2015" på Veckans Affärers årliga hållbarhetsdag i
Stockholm. Priset delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Attraktiv arbetsgivare

·
I den stora karriärundersökningen "Ingenjörsbarometern 2015" kom ABB
på andra plats när drygt 13 000 yrkesverksamma civil- och
högskoleingenjörer rankade sin drömarbetsgivare.

·
ABB:s traineeprogram kom på andra plats när studenter från Sveriges
universitet och högskolor rankade de nordiska företagens
traineeprogram.

"University Relations" är en satsning för att knyta närmare band med
universitet och högskolor i Sverige. Satsningen innebär att ABB under
de senaste fyra åren har skrivit samarbetsavtal om strategiskt
partnerskap för långsiktiga utbildnings- och forskningsfrågor. I
februari 2015 skrevs avtal med Uppsala universitet och sedan tidigare
har ABB Sverige avtal med KTH, Mälardalens Högskola, Chalmers och
Linköpings universitet.

ABB vill ge fler unga människor chansen att lära känna företagets
verksamhet. Under 2015 fick 900 personer sommarpraktik och 125
personer exjobb. Vi delade också ut utmärkelsen "Årets Teknolog 2015"
till Daniel Emanuelsson från Linköpings universitet.

Tjugo kvinnliga blivande ingenjörer deltog i "ABB Sustainable Talent
Program" som hölls för fjärde året i rad. Genom programmet vill ABB
ge den som är kvinnlig masterstudent på en teknisk utbildning
personlig utveckling genom en unik inblick i det företaget gör och
väcka ett engagemang för verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt för
att öka andelen kvinnor i företaget.

ABB och Mälardalens högskola delade för första gången ut ABB:s
Robotikstipendium till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska
robotens fader. Stipendiet tilldelades Erick Vieyra från Mexiko som
studerar masterprogrammet i intelligenta inbyggda system.

Förändringar i ledningen
Under 2015 utsågs Eva Kvist Östgren, chef för Svensk Försäljning, till
medlem i ABB Sveriges ledningsgrupp. Maria Brithon Brink blev ny
personaldirektör för ABB Sverige. Robert Larsson blev ny chef för ABB
Discrete Automation and Motion i Sverige, Norge och Danmark.

Erik Oja utsågs till chef för Power Grids i Sverige med start den 1
januari 2016. Björn Jonsson utsågs till ansvarig för Process
Automation i Sverige från den 1 januari 2016.

ABB Sveriges vd, Johan Söderström, valdes till ny styrelseordförande i
Teknikföretagen i maj 2015.

I samband med ABB:s kapitalmarknadsdag i september 2015 lanserade ABB
en ny organisationsstruktur. Från årsskiftet 2016 har ABB fyra
divisioner istället för fem: Power Grids, Electrification Products,
Discrete Automation and Motion och Process Automation.

Ledningen för ABB Sverige består från och med den 1 januari 2016 av
följande personer

Johan Söderström, ansvarig för ABB Sverige
Erik Oja, ansvarig för ABB Power Grids i Sverige
Robert Larsson, ansvarig för ABB Discrete Automation and Motion i
Sverige, Norge och Danmark

Anders Carlsson, ansvarig för ABB Electrification Products i Sverige
samt Norra Europa

Björn Jonsson, ansvarig för ABB Process Automation i Sverige
Hans Eckerrot, ansvarig för ABB Service i Sverige
Eva Kvist Östgren, ansvarig för Svensk Försäljning
Athmanata Sharma, ansvarig för finans och ekonomi för ABB Sverige
Maria Brithon Brinck, ansvarig för HR för ABB Sverige
Stefan Bäckström, ansvarig för juridik och affärsetik för ABB Sverige
Suzanne Lagerholm, ansvarig för kommunikation för ABB Sverige
Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB cirka 8 800 medarbetare och finns på 30 orter.
Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för
kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora
verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 000 medarbetare, Ludvika med
cirka 2 700 medarbetare och Karlskrona med cirka 800 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och
automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar
miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och
infrastruktur. ABB-koncernen verkar i omkring 100 länder och har
ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
021-32 32 32
press@se.abb.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abb/r/fortsatt-lonsam-tillvaxt-for-abb-sverige...
http://mb.cision.com/Main/417/9906993/472211.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.