Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

Abelco Investment Group AB: Säkerställer 15 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO1

Abelco Investment Group AB (publ) ("Abelco" eller "Bolaget") beslöt den 3 juli 2018 att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 19 juni 2018, genomföra en riktad emission varmed tecknare i sådan emission såväl som befintliga aktieägare vederlagsfritt erhöll teckningsoptioner av serie TO1. Genom emissionen emitterade Bolaget 154 851 161 st TO1. Varje TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 - 30 november 2020. Teckningskursen för TO1 uppgår till 0,12 kronor.

Vid fullt utnyttjande av TO1 tillförs Bolaget ca 18,6 miljoner kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av TO1 motsvarar ca 9,2%.

Bolaget har idag ingått avtal om garanti om 15 miljoner kronor, motsvarande ca 81% av teckningsutrymmet i TO1.

Garanten i form av Modelio Equity AB (publ), erhåller en garantiersättning om 10% av det garanterade beloppet. Garanten ges, utöver garantiersättningen, rätt att teckna aktier i Bolaget till motsvarande teckningskurs som vid utnyttjande av TO1 till en nivå motsvarande som om full teckning genom TO1 annars hade uppnåtts. Garanten kan välja att erhålla garantiersättningen i form av aktier och ska då ske till samma kurs och till samma villkor som vid utnyttjande av TO1. Någon ytterligare utspädning utöver vad en fullt utnyttjad teckningsoption skulle ge, kommer alltså således inte att ske.

"Jag är positiv till att vi nu kan garantera vår TO1. Garanten, i form av Modelio Equity, är mycket professionella och det är ett styrkebesked att de visar sådan tilltro till Abelco. Detta gör att vi nu har möjlighet att fokusera och accelerera våra investeringar inom RightBridge och Esport. Det är också viktigt att påpeka för våra aktieägare att garantin, som nu tillkommer, skapar ingen ytterligare utspädning än vad en fullt utnyttjad teckningsoption skulle inneburit." säger Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.