Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-12

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ): avyttrar TBS Properties för 17 MSEK

TBS Group AB, till 51% ägt av Abelco Investment Group AB (publ), har
ingått avtal med Real Holding i Sverige AB (publ) om avyttring av det
helägda dotterbolaget TBS Industrial Properties AB, vars huvudsakliga
tillgång i form av större industrifastighet värderas till 17 MSEK.

TBS Industrial Properties AB, helägt dotterbolag till TBS Group AB som
i sin tur ägs till 51% av Abelco Investment Group AB (publ), avyttras
till Real Holding i Sverige AB (publ), som är noterade på NGM Nordic
MTF. Den huvudsakliga tillgången i TBS Industrial Properties AB är
en större industrifastighet (Torsås 1:141) som genom affären värderas
till 17 MSEK. Aktierna i TBS Industrial Properties AB var per 30 juni
2017 upptagna till 50 000 kronor i TBS Group AB. Köpeskillingen
kommer stärka TBS Groups balansräkning och kommer möjliggöra
minskning av dess skuldsättning. Resultatet av transaktionen kommer
ha en positiv påverkan i TBS Group AB och konsolideras i Abelco
Investment Group AB (publ) under tredje kvartalet 2017.

De lån som Abelco Investment Group AB (publ) tillställt TBS Industrial
Properties AB kommer återbetalas i samband med transaktionen. TBS
Yard AB, delägt dotterbolag till TBS Group AB, kommer fortsatt att
vara hyresgäst i fastigheten.

Slutlig köpeskilling erläggs enligt följande struktur: A) 6,25 MSEK
genom revers som ger reversinnehavaren rätt att kvitta reversen mot
aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) genom riktad emission till
reversinnehavaren till kursen 2,50 kr per aktie, samt B) resterande
köpeskilling genom reversfordran på Real Holding i Sverige AB (publ)
som löper med årlig ränta om 8% och förfaller senast 31 december
2017. Reversfordringarna på Real Holding i Sverige AB (publ) bär full
pant i samtliga aktier i TBS Properties AB som säkerhet.

"Ett av Abelcos fokusområden, i form av att realisera dolda eller
undervärderade tillgångar genom verksamhetsutveckling av sina
operativa investeringar, får anses framgångsrikt genomfört då Abelco
varit en central del i att skapa förutsättning för denna affär. Det
är vidare glädjande att notera Real Holdings ambition att
vidareutveckla fastigheten i Torsås, i vilken vår egen verksamhet,
TBS Yard AB, kommer finnas kvar även framöver." säger Henrik
Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
juli 2017.

För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 - 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se
Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med
förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic
AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög
avkastning till rimlig risknivå.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2306357/699456.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.