Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 124%

Den 15 december 2017 avslutades teckningsperioden i Abelcos
företrädesemission. Emissionen om cirka 12,2 MSEK tecknades till
cirka 15,1 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 124%.
Överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i
anspråk. Genom emissionen emitteras 64 150 000 nya aktier och bolaget
tillförs cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 64 150 000 aktier. 15 481 058 nya aktier
(cirka 24 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd
av företrädesrätt och 48 668 942 nya aktier (cirka 76 procent av
emissionsvolymen) tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut utan vidare dröjsmål.
Abelco tillförs ca 12,2 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Aktier och aktiekapital

Efter slutförd företrädesemission uppgår aktiekapitalet till 32 075
000 kr fördelat på 320 750 000 aktier. Handel med Betalda Tecknade
Aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske under första halvan
av januari 2018.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) agerar emissionsinstitut
och är således kontakt för relaterade frågor.

"Teckningsgraden är onekligen ett styrkebesked trots den generella
volatiliteten i småbolagsaktiemarknaden och i vår egen aktiekurs
specifikt under senaste tiden. Nu kommer vi öka takten i vår ambition
att skapa aktieägarvärde genom både befintliga såväl som potentiella
nya investeringar." säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment
Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd
kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt
värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont.
Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög
avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
december 2017, kl 13:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2419137/769802.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.