Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB...

TBS Group AB har de senaste 6 månaderna successivt minskat sitt
innehav i Real Holding AB (publ). Från tidigare 13,6%, uppgår
innehavet idag till 4,2%.

Abelco Investment Group AB (publ), [Abelco], äger 70% av TBS Group AB
som i sin tur äger aktier i Real Holding AB (publ). TBS Group AB har
av strategiska skäl valt att över tid minska sin position i Real
Holding (publ) genom att avyttra ca två tredjedelar av sitt
ursprungliga innehav.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
februari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
https://mb.cision.com/Main/15414/2730240/984661.pdf

Författare Cision