Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

Allting tar längre tid än man tror

QuickBit är nu framgångsrikt noterat. Bolaget har jobbat tillsammans
med Eminova i ca 1 år, det har blivit granskat och genomlyst av NGM i
ca 5 månader, en process som normalt tar några veckor att göra. NGM
har varit mycket noggranna i sin granskningsprocess och
ledning/styrelse i QuickBit har upplevt processen som väldigt lärorik
på många sätt.

Rent tekniskt säljer QuickBit kryptovalutor för leverans till kundens
e-wallet. Runt detta har man skapat smarta och komplexa
mjukvarulösningar som gör det möjligt för e-handlare att ta betalt i
kryptovaluta, något som minskar bedrägeririsken, ger lägre kostnader
och snabbare likviditetsflöden för e-handlaren. Det rör sig om
ytterst komplexa lösningar baserat på många manår av
utvecklingsarbete. Givet verksamhetens komplexitet och det faktum att
kryptovalutor är inblandade så är det helt naturligt att NGM valt att
göra en ytterst noggrann genomlysning av bolaget innan det blev
godkänt för notering.

Sedan några veckor har jag blivit utnämnd till styrelseordförande i
QuickBit, ett förtroende och ett ansvar som jag har största respekt
för. Jag kan därmed ta en mer aktiv del i företagets långsiktiga
utveckling vilket är oerhört stimulerande.

Även Zoomability är nu i slutfasen av sin teckningsperiod och noteras
för handel på Spotlight den 29 juli, här gick marknadsplatsens
utvärdering betydligt snabbare. Bolagets fordon ger många
rörelsehindrade helt nya möjligheter att komma ut i naturen och få
ett mer aktivt liv "off-road". Efterfrågan har varit stor men bolaget
har saknat kapital för att kunna tillverka sina produkter rationellt
och därmed kraftigt kunna sänka produktionskostnaden per enhet. Men
nuvarande emission räknar man med att kunna jobba bort det problemet.

Planerade noteringar

Hotel Insider kommer behöva mer tid än vi förutsett för att
strukturera om sin verksamhet. Noteringsplanen ligger kvar men en
notering kommer sannolikt ske först i slutet av Q2 2020. Vår
ägarandel och vår investering i Hotel Insider är inte tillräckligt
stor för att vi ska ta ett aktivt ansvar för bolagets verksamhet. Vi
har ingen styrelseplats och har därmed begränsade möjligheter att
delta i företagets utveckling.

Även om ledningen i Green Ideas arbetar målinriktat tar processerna
längre tid än vi hoppats. Jag lovade tidigare fler detaljer kring
deras verksamhet och ber att få återkomma kring det strax efter
sommaren. Vi tror på en notering under Q1 2020 dvs något senare än
tidigare angivits.

Utvecklingspotential i våra dotterbolag

Hembad

Första halvåret 2019 var Hembads försäljning ungefär lika stor som
hela 2018 vilket är mycket glädjande. Medarbetarna i Borlänge har
gjort ett strålande arbete och jag har stor respekt för deras
engagemang och kompetens. Orderingången fortsätter och bolagets
största bekymmer just nu är att snabbt hitta fler säljare på fler
orter. Vår bedömning är att Hembad kommer bidra positivt till
koncernens resultat för 2019.

TBS Yard

Allting tar längre tid än man tror. Stora affärer tar uppenbart mycket
längre tid än man tror. Vi hade hoppats på ett antal order nu under
Q2 men tvingas konstatera att kunderna inte är redo att köpa ännu.
TBS har ett antal nytänkande lösningar (stort fokus på hållbarhet,
miljö och driftsekonomi) som är attraktiva för många kunder. Dessa
tydliga konkurrensfördelar ger självförtroende i kunddialogen. Vi ser
också att en affär ofta medför t ex ombyggnad av hamnanläggningar och
frammatning av gas eller el. Dessa ombyggnader medför i sin tur andra
konsekvenser vilket gör att berörda myndigheter behöver tid att
bearbeta de tillstånd våra kunder begär.

Offertläget är relativt oförändrat sedan början av året. Vi har tappat
en mindre affär i början av Q2, den var satt till låg sannolikhet i
vår offertlista varför förlusten inte var helt oväntad. Samtidigt har
någon affär vuxit och någon tillkommit, vi ligger således fortfarande
strax över 1 miljard i offertvärde.

Det frågor jag fått om offertstocken handlar om sannolikheter, antal
affärer, antal kunder, geografisk fördelning mm. Totalt har vi idag
lämnat 13 offerter till 9 olika kunder, 1 offert avser leverans i
Sverige (värdet är drygt 30 mkr) medan övriga avser leveranser inom
Europa.

Vi graderar offerterna bl a efter kundens engagemang, vår
konkurrenssituation jämfört med kundens kravspec, kundens
finansieringsförmåga, tidplan, våra unika konkurrensfördelar i
affären, mm. Vår värderingsmodell ger ett teoretiskt nettovärde på
30-40% av hela offertstocken. I verkligheten är dock ingen affär klar
förrän den är klar, utfallet kan därför bli allt mellan 0 kronor och
1 miljard kronor.

Vi är trygga i att TBS kommer få order på flera av sina offerter men
det är omöjligt att uppskatta exakt tidpunkt. Allting tar längre tid
än man tror helt enkelt. Det som förut var Q2 blir nu Q3 och i vissa
fall även Q4. Vi bedömer även att 3-4 offerterna ligger för beslut
först i början av 2020.

Utveckling 2019

Liksom tidigare är utsikterna för 2019 betydligt bättre än de var för
2018. Vi har resultatförväntningar avseende kalenderåret 2019 på de
flesta av våra innehav. Även om allting tar längre tid än man tror så
är vår bedömning fortsatt att koncernen vänder till vinst under 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-g...
https://mb.cision.com/Main/15414/2863251/1077515.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.