Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Abelco Investment Group: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB ("Bolaget") som
hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i
huvudsak följande:

1. att godkänna styrelsens förslag om att förvärva aktier i Fatfish
Global Ventures AB ("Fatfish") enligt det förvärvsavtal som Bolaget
ingått med ägare av aktier i Fatfish under november 2019 och som
offentliggjordes i pressmeddelande den 14 november 2019,

2. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt
styrelsens förslag emittera högst 749 353 665 aktier, innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst ca 11 451 960,2 kronor,

3. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt
styrelsens förslag uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 14
474 785 kronor genom en riktad emission av högst 14 474 785
konvertibler om nominellt belopp en krona, innebärande vid full
konvertering en ökning av aktiekapitalet med högst ca 1 843 418,2
kronor och högst 120 623 208 nya aktier,

4. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt
styrelsens förslag besluta om en riktad emission av högst 145 459 770
vederlagsfria teckningsoptioner serie TO3, innebärande vid fullt
utnyttjande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 2 222 981,7
kronor genom nyteckning av högst 145 459 770 aktier,

5. Besluten under punkterna 1. - 4. är villkorade av att en
bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd den 6 januari 2020 godkänner
beslutet om försäljning av aktier i Fatfish till bolaget, varför
anmälan om registrering av dessa beslut hos Bolagsverket kommer att
ske först efter den 6 januari 2020,

6. att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa
årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt,

7. att fastställa antalet styrelseledamöter till fyra, utan
suppleanter,

8. att till nya ordinarie styrelseledamöter utse Nyap Liou Gan och
Kin Wai Lau samt att omvälja Kenneth Arnström och Carl-Åke Olsten,

9. att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar
av besluten vid extra bolagsstämman som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
+46 72 303 71 00
Epost: sven.hattenhauer@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17
december 2019 kl 16.50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/kommunike-fran-extr...
https://mb.cision.com/Main/15414/2993287/1163419.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.