Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Abelco redovisar ökad omsättning och minskad förlust första halvåret

Abelco redovisar ökad omsättning och minskad förlust för det första
halvåret.

Omsättningen ökade till 21,8 miljoner kronor (2,3) medan resultatet efter
skatt förbättrades till -0,8 miljoner (-7,6). Vid periodens utgång uppgick
Abelcogruppens likvida medel till 11,2 miljoner kronor (1,6). Utnyttjade
krediter uppgick till 10,3 miljoner kronor. Totala kreditramen uppgick till
0 kronor. Under kvartalet genomförde bolaget en riktad nyemission som
tillförde 7,7 miljoner kronor.

"Den positiva utvecklingen återspeglas inte fullt ut i det ekonomiska
resultatet. Vi ser en eftersläpning av effekterna från de förändringar som
Abelco och dess dotterbolag har gått genom under de två första kvartalen.
Det är värt att notera att inflödet av potentiella affärsmöjligheter, trots
annalkande semesterperiod, ökat markant och att Abelco har kunnat renodla
sin investeringsstrategi under kvartalet", skriver vd Reinhold Konnander i
rapporten.
Abelco har arbetat med sin strukturella förändring från att vara ett bolag
med fokus på rörelser till att bli ett investmentbolag med fokus på
småföretag.

"Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort ett antal
investeringar under slutet av 2016 och första halvåret 2017 som styrelsen
tror kommer att utvecklas positivt under året. Det finns samordningsvinster
mellan bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig. Sist
men inte minst är det styrelsens bedömning att trycket på att notera bolag
under 2017 kommer att bestå på samma höga nivå som 2016, vilket innebär att
marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i form av ägarspridning,
rådgivning etcetera kommer att bestå", skriver bolaget i rapporten.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.