Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Abera Bioscience: Aberas senaste vaccinplattform publiceras i tidskriften Vaccine

Resultat och proof-of-concept för Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") senaste vaccinplattform baserad på proteinkroppar har publicerats i tidskriften Vaccine. I artikeln undersöks flera intranasala vaccinkandidater mot pneumokocker baserat på proteinkroppar. Resultaten visar på starkt skydd mot kolonisering (tillväxt) av bakterier i näsans slemhinnor. Den skyddande effekten var överlägsen jämfört med lösliga antigen och det nuvarande marknadsledande vaccinet.

Bolaget har tidigare meddelat att den omnämnda artikeln "Intranasal vaccination with protein bodies elicit strong protection against Streptococcus pneumoniae colonization" publicerats i en doktorsavhandling av Lucille F. Van Beek från Radboud University. Den har nu också genomgått expertgranskning och publicerats i tidskriften Vaccine.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora proteinpartiklar. Proteinkroppar har, enligt artikelförfattaren, betydande potential som vaccinplattform då de innehåller höga koncentrationer av antigen, är stabila, visar långsam antigenfrisättning och är kostnadseffektivt att tillverka, samtidigt som proteinkroppar visar förmåga att framkalla immunsvar och skydd i de övre luftvägarna. De övre luftvägarna är ofta inträdesporten för patogener som sedan förökar sig och sprids i övriga delar av kroppen och orsakar sjukdom. Genom att hindra bakterietillväxt i slemhinnorna i de övre luftvägarna angrips problemet på ett tidigt stadium och kan därmed hindra sjukdom och fortsatt smittspridning.

Länk till artikeln:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2101313X

För mer information om Abera, vänligen kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

Författare Cision