Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

ABG Sundal Collier: Försäljning av aktier i Arise AB

16 januari 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB har idag den 16
januari sålt sammanlagt 3 341 978 aktier i Arise AB ("Arise" eller
"Bolaget"), motsvarande 10 procent av antalet aktier i Bolaget, genom
ett så kallat accelererat "book building"-förfarande till ett pris om
32,00 kronor per aktie ("Placeringen").

Genom Placeringen har Olof Andersson Förvaltnings AB sålt samtliga av
sina aktier i Arise. Efter Placeringen äger Briban Invest AB cirka
3,4 miljoner aktier i Arise. Briban Invest AB har åtagit sig att inte
avyttra ytterligare aktier i Arise under en period om 90 dagar.
Undantag från åtagandet kan endast göras efter medgivande från ABG
Sundal Collier.

I samband med Placeringen engagerades ABG Sundal Collier sole
bookrunner.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Arise i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abg-sundal-collier/r/forsaljning-av-aktier-i-...
https://mb.cision.com/Main/6045/3009512/1174872.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.