Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

ABG Sundal Collier: Försäljning av aktier i Bonesupport Holding AB

13 november 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

En aktieägare ("Säljaren") har idag den 13 november sålt cirka 2,5
miljoner aktier i Bonesupport Holding AB ("Bonesupport" eller
"Bolaget"), vilket motsvarar cirka 4,8 % av det totala kapitalet i
Bolaget genom ett så kallat accelererad "book building"-förfarande
till ett pris om 29,70 kronor per aktie ("Placeringen").

Efter Placeringen äger Säljaren cirka 2,3 miljoner aktier i
Bonesupport. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra ytterligare
aktier i Bonesupport under en period om 60 kalenderdagar. Undantag
från åtagandet kan endast göras efter medgivande från ABG Sundal
Collier. Säljaren har ingen representation i Bonesupports styrelse
och är inte operativt engagerad i Bolaget.

I samband med Placeringen engagerades ABG Sundal Collier sole
bookrunner.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Bonesupport i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abg-sundal-collier/r/forsaljning-av-aktier-i-...
https://mb.cision.com/Main/6045/2960164/1140446.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.