Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-09

ABG Sundal Collier: Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ)

Ashkan Pouya sålde i går den 8 september 2020 cirka 1 miljoner stamaktier av serie B i Sdiptech AB (publ) ("Sdiptech" eller "Bolaget"), motsvarande cirka 3 procent av antalet aktier och 2 procent av rösterna i Bolaget, genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande till ett pris om 146 kronor per aktie ("Placeringen").

Efter Placeringen äger Ashkan Pouya 1,0 miljon A-aktier och cirka 4,3 miljoner B-aktier i Sdiptech, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och 27 procent av de totala rösterna i Bolaget. Ashkan Pouya har ingått en så kallad lock-up avseende sitt resterande innehav i Sdiptech till och med 31 december 2020.

"Mitt aktieinnehav i Sdiptech är fortfarande  min enskilt största investering och jag ser fortsatt fram emot att vara Sdiptechs största ägare under lång tid framöver. Likviden från försäljningen av B-aktier kommer att användas till finansiella åtaganden utanför Sdiptech. Inga fler försäljningar finns i planerna. Jag är mycket glad att se den starka tro på Sdiptech som välrenommerade internationella och nordiska investerare har visat", säger Ashkan Pouya.

ABG Sundal Collier agerade som sole bookrunner i samband med Placeringen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sdiptech i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.