Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Abonnementsvekst og sterk kontantstrøm

(Fornebu, 28. oktober 2021) «I tredje kvartal leverer Telenor stabile organiske abonnements- og trafikkinntekter, en nedgang på 2 prosent i organisk EBITDA og en sterk kontantstrøm på 7 milliarder kroner. Den pågående COVID-19-situasjonen i Asia påvirker resultatet, men på tross av dette ser vi en sterk kundeutvikling der antall abonnementer har økt med nesten 2 millioner i kvartalet, og nesten 7 millioner så langt i år.

Norden fortsetter å levere solide resultater. I Norge driver etterspørselen etter tilleggstjenester en 3 prosents vekst i inntekt per bruker (ARPU). 5G-utrullingen og moderniseringen av kobbernettet pågår for fullt og underbygger vår sterke nettverksposisjon. Den legger også grunnlaget for fremtidig vekst på tjenester. Videre leverer Finland og Danmark et svært sterkt kvartal med økning i abonnements- og trafikkinntekter på 4 prosent.

Vi ser tegn til at de asiatiske markedene gradvis åpner opp etter pandemien. Abonnementsvekst og økende databruk er viktige drivere i Bangladesh og Pakistan. I Thailand påvirkes resultatene av nedstengninger, men landet signaliserer imidlertid gjenåpning av grensene for turister mot slutten av året. I Malaysia er bedringen dette kvartalet drevet av målrettede markedsaktiviteter, myndighetenes stimulipakker og lettelse av restriksjoner som følge av høye vaksinasjonsrater.

Gjennom pandemien har vi trappet opp arbeidet med våre strategiske mål, inkludert moderniserings- og digitaliseringsinitiativer. Resultatet er at vi er mer effektive og robuste i dag enn i begynnelsen av pandemien. Basert på resultatene så langt i år og våre forventninger for fjerde kvartal, opprettholder vi utsiktene for 2021.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA* Tredje kvartal Første tre kvartaler År
(NOK i millioner) 2021 2020 2021 2020 2020
Driftsinntekter 27 411 28 408 82 087 86 517 115 839
Organisk inntektsvekst (%) 0,3 -2,7 1,0 -2,4 -2,7
Abonnements- og trafikkinntekter 20 698 21 465 61 542 65 693 87 147
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -0,1 -2,9 -0,3 -2,3 -2,6
EBITDA før andre inntekter og kostnader 12 856 13 623 37 418 39 798 52 347
Organisk EBITDA-vekst (%) -2,2 3,3 0,1 1,4 1,0
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 46,9 48,0 45,6 46,0 45,2
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA
Författare GlobeNewswire