Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Absolent Group: Absolent Group Delårsrapport jan-sep 2016

ABSOLENT GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016
Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,3 Mkr (300,6)
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 62,0 Mkr (58,5) motsvarande en marginal om 20,7 % (19,5)
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 59,5 Mkr (56,3) motsvarande en marginal om 19,8 % (18,7)
Resultat per aktie uppgick till 3,90 kr (3,69)
Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 40,7 Mkr (30,9)

"Återhämtningen i kvartal tre innebar att den totala försäljningen hittills under året är i nivå med samma period (jan-sep) i fjol och rörelsevinsten tillfredställande sex procent högre. Våra viktigaste marknader visar olika tendenser i försäljningen. Vår största marknad, USA, fortsatte att utmana oss med en viss nedgång medan försäljningen på övriga huvudmarknader varit positiv. Den samlade totala bilden visar på en fortsatt gynnsam utveckling för helåret 2016", säger Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-11-25 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Pressrelease 2016-11-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19068
Absolent Group Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19069

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl 08:00 CET.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.