Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Absolicon: Absolicons strategi för Industrial Solar

Absolicon har förvärvat ett solenergiföretag, Industrial Solar, med
stor kompetens inom koncentrerad solenergi för industrivärme. Bolaget
har bland annat levererat två solenergianläggningar i Jordanien. Nu
kallar Absolicon till bolagsstämma för att dela ut sina aktier i
Industrial Solar till Absolicons aktieägare.

Bakgrund

Absolicon genomför en försäljningssatsning med intensifierad
marknadsföring av produktionslinor för koncentrerande solfångare. En
del i strategin är förvärv och som rapporterades 2018-07-02
konkretiserades förvärvsplanerna i sommar bland annat för ett
europeiskt solenergiföretag som hamnat på obestånd, tyska Industrial
Solar.

Vidare rapporterades att en möjlighet var att Absolicons andel i
bolaget skulle delas ut till Absolicons ägare. Detta har visat sig
gynnsamt för att driva verksamheten effektivt, stärka Absolicons
försäljningskapacitet och skapa aktieägarvärde.

Presentation av Industrial Solar

I den tyska staden Freiburg finns Fraunhofer ISE som är Europas
ledande institut för solenergiforskning. Där utvecklades på 00-talet
en koncentrerande Fresnel-solfångare med mycket god prestanda.
Fresnel-solfångare baseras på långa rektangulära speglar vilka
fokuserar ljuset upp till ett vakuumrör. Denna teknik passar bäst för
processvärme mellan 160°C och 400°C, till exempel för att generera
solånga för industriella applikationer.

Industrial Solar GmbH bildades 2008 som en avknoppning från PSE, ett
spinn-off bolag från Fraunhofer ISE, för att kommersialisera tekniken
och har sedan dess sålt och installerat ett antal
Fresnel-installationer runt om i världen.

Det reviderade årsbokslutet 2017 för tyska Industrial Solar GmbH
innehöll tillgångar om 11,5 MSEK (2016: 16,4 M€) och omsättning 17,2
MSEK (2016: 4,8 MSEK) med en vinst om 170 000 SEK (2016: förlust 4,0
MSEK). Bolaget har 14 anställda och utöver det timanställda.

Produkter och kompetens hos Industrial Solar

Bolaget har utvecklats från att bara sälja koncentrerande solfångare
till att leverera nyckelfärdiga installationer. En specialitet är att
generera solånga som direkt kan matas in i industriers ångsystem. Med
åren har bolaget även tagit in plana solfångare och luftsolfångare i
sortimentet för att kunna erbjuda kompletta installationer av
förnyelsebar energi.

Industrial Solar har nyckelpersoner med djup kunskap om processvärme
och är världsledande i att integrera solvärme i industriella
processer med Fresnel-solfångare, en innovativ solfångardesign.
Industrial Solar har bland annat gjort två installationer i Jordanien
där koncentrerande solfångare genererar solånga som driver
värmeprocesserna.

Absolicons förvärv av Industrial Solar

I april 2018 uppstod oenighet mellan en ny och en befintlig
investerare i Industrial Solar kring hur nytt kapital skulle
tillföras bolaget. Den oenigheten kunde oväntat inte lösas och
Industrial Solar tvingades ansökan om konkurs i maj 2018.

När detta kom till Absolicons kännedom tog vi omedelbart kontakt med
konkursförvaltaren och lyckades 1 augusti 2018 förvärva inkråmet i
bolaget för 45.000 Euro (470 000 kr) mot att Absolicon lovade behålla
hela personalen och fortsätta driva verksamheten.

Förvärvet skedde genom ett svenskt publikt dotterbolag till Absolicon,
Industrial Solar Holding Europe AB, och inkråmet placerades i ett för
ändamålet förvärvat tyskt lagerbolag. Eftersom förvärvet även
inkluderade företagsnamnet kunde det nya bolaget fortsätta
verksamheten med samma namn som det konkursade bolaget, Industrial
Holding GmbH. Ägandet i Industrial Solar delas med 51% för Absolicon
och 49% för övriga aktieägare.

Samarbetsavtal och synergier mellan Absolicon och Industrial Solar

Absolicons och Industrial Solars produkter kompletterar varandra väl.
Plana solfångare arbetar mellan 50°C och 80°C, Absolicons T160 mellan
80°C och 160°C och Industrial Solars Fresnel-solfångare mellan 160°C
och 400°C.

Industrial Solar har mycket gott anseende i solvärmebranschen och bra
kontakter i flera för Absolicon intressanta länder. Absolicons
styrelse ser många synergier mellan de båda bolagen vilka beskrivs i
samarbetsavtalet som tecknats mellan Absolicon och Industrial Solar
Holding Europe AB:

· Industrial Solar skall sälja Absolicons produktionslinor
· Industrial Solar kunna erbjuda Absolicon T160 i nyckelfärdiga
anläggningar

· Gemensamma utvecklingsprojekt och ansökningar
· Gemensamma marknadssatsningar med ett brett erbjudande
· Utbyte av experter och tekniker
Samarbetsavtalet är tecknat på kommersiella villkor och syftet är att
planera för samverkan mellan bolagen. Bolagen kommer under hösten att
hålla gemensamma seminarier och har redan gjort en gemensam ansökan
om medel i ett Eureka-projekt. Gällande försäljning har Industrial
Solar fått uppdraget att sälja en produktionslina i Jordanien.

Utdelning av aktierna i Industrial Solar till Absolicons aktieägare

Industrial Solar har mycket stor potential som Absolicons styrelse
bedömer utvecklas bäst som ett självständigt bolag. Bolaget kan då
behålla sin företagskultur och nyckelpersonerna får ett stort
inflytande över utvecklingen. Därför har styrelsen kallat till en
extra bolagsstämma 2018-10-01 att dela ut Industrial Solar Holding
Europe AB till Absolicons aktieägare och därefter notera bolaget på
Spotlight.

Bidragande till beslutet är att Absolicons styrelse har bedömt att
Industrial Solar som ett fristående bolag noterat på Spotlight ger
större aktieägarvärde än om bolagets teknik och kompetens införlivas
i Absolicon.

Absolicons styrelsen anser att de synergieffekter inom försäljning,
inköp och produktutveckling som bolagen kunde skapat inom en koncern
lika väl kan åstadkommas genom samarbetsavtal och gemensamma ägare.

Den ägargemenskap som skapas och det tecknade samarbetsavtalet
försäkrar ett nära och givande affärssamarbete för båda bolagen.

Utveckling av Industrial Solar

Absolicons anser att kostnaden för Fresnel-solfångarna går att sänka
genom att ta hjälp av Absolicons underleverantörskedja och investera
i massproduktion av utvalda komponenter. Industrial Solars
intjäningsförmåga kan därigenom ökas.

Industrial Solar har flera potentiella försäljningar i pipeline och
även intäkter genom service och kringtjänster på befintliga
anläggningar. Utan nya order har verksamheten en burn-rate på ca 700
000 kr per månad.

Absolicon kommer att mata Industrial Solar säljare med förfrågningar
från det globala marknadsföringsarbetet och Absolicon kommer att få
tillgång till de kontakter som Industrial Solar har i olika länder
vilka kan vara intresserade av produktionslinor.

Flera länder har riktade satsningar för att hjälpa industrierna gå
från olja och gas till förnyelsebar energi. Genom att samverka som
två fristående bolag kan Industrial Solar och Absolicon skapa mycket
konkurrenskraftiga projekt och forskningsansökningar.

Bryggfinansiering

Absolicons kostnader för förvärv av inkråmet från konkursboet,
etablering av bolagsstruktur och drift av verksamheten de första
månaderna beräknas just nu till ca 1,75 miljoner kronor. Ytterligare
3 MSEK finns avsatt som reserv till bolaget. Dessa kostnader ligger
som konvertibellån från Absolicon till Industrial Solar Holding
Europe AB.

Lån Belopp Löptid Ränta Bolagsvärde/Konverteringskurs

K1 1,75 MSEK 3 år 0% 31,5 MSEK

K2 3 MSEK 3 år 0% 20 MSEK

Företrädesemission och notering

När bolaget är utdelat planeras en företrädesemission om 13 till 15
MSEK för att kapitalisera bolaget inför notering och för att skapa
investeringskapital för de utvecklingsinsatser som planeras.

Eminova Fondkommission har anlitats som rådgivare och Industrial Solar
Holding Europe AB har påbörjat Due Dilligence i en noteringsprocess
hos Spotlight. Företrädesemissionen planeras till november 2018 och
noteringen på Spotlight i januari 2019.

Gemensam framtidssatsning för Industrial Solar och Absolicon

Ordförande i Industrial Solar Holding Europe AB är Absolicons vd
Joakim Byström som också blir största ägare med ca 14% ägarandel.

- Tillsammans uppnår Absolicon och Industrial Solar en kritisk massa. Absolicons försäljningskapacitet dubblas och Industrial Solar får tillgång till Absolicons marknadsföringsarbete, leverantörer och tillverkningstekniker, säger Joakim Byström.

Industrial Solar Holding Europe AB leds av Christian Zahler och Tobias
Schwind som är anställda i det helägda dotterbolaget Industrial Solar
GmbH i Tyskland där verksamheten bedrivs.

- Industriell solvärme är nästa stora revolution efter vindkraft och solceller för att växla över från fossila bränslen till förnyelsebar energi. De företag vi samarbetar med har satt tydliga krav på hur de vill minska sina utsläpp. När vi nu kombinerar vårt resurser med Absolicon kan vi nå ut globalt och göra installationer i alla temperaturområden, menar Christian Zahler.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector
AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 september 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/absolicon/r/absolicons-strategi-for-industrial...
http://mb.cision.com/Main/14211/2619491/910150.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.