Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-19

Absolicon: Förvärvet av Solar++ slutfört genom riktad emission

Saravanos Solar++ AB är ett teknikföretag med bred kompetens att
leverera kompletta industriella processer till industrier. Företaget
förvärvades till 50% av Absolicon i december 2018 genom en
apportemission. I avtalet fanns en klausul om tilläggsköpeskilling
som nu har reglerats genom en riktad emission om 19 686 aktier.
Därmed är förvärvet slutfört.

Bakgrund

Unilever, IKEA, H&M och Carlsberg är exempel på företag med mål att nå
noll i koldioxidutsläpp från sin varuproduktion. När världens
industrier skall växla från fossila bränslen till förnyelsebar energi
krävs inte bara förnyelsebar energi från till exempel solfångare utan
även att själva processutrustningen utvecklas.

Företaget Saravanos Group of Companies SARL (Saravanos) med rötterna i
Grekland har lång erfarenhet av att leverera utrustning till
industrier som tillverkar hushållskemikalier, läkemedel och
livsmedel. Tillsammans med Absolicon har en bukett av koncept för att
integrera solvärme i industriella processer tagits fram.

Arbetet med solvärmeutrustningen har drivits i ett dotterbolag till
Saravanos i Härnösand, Saravanos Solar++ AB (Solar++). I november
2018 förvärvade Absolicon 50% av Solar++.

Förvärv och tilläggsköpeskilling

Solar++ värderades vid förvärvet 2018 till 9,7 - 11,8 MSEK av
analysföretaget Jarl Securities (numera Carlsquare). Förvärvet skedde
genom en apportemission om 86 631 aktier värda ca 11 MSEK.

Villkoren för förvärvet har rapporterats i pressmeddelande 2018-11-30.

Villkoren innefattade en garanti om tilläggsköpeskilling i form av
aktier kopplat till Absolicons aktievärde våren 2019. Garantin har
resulterat i en kompensation motsvarande 22,7% ytterligare aktier.
Styrelsen har med stöd av bemyndigande beslutat att reglera detta
genom en riktad emission om 19 686 aktier till Saravanos. Därmed är
förvärvet slutfört.

1 504 797,84 kronor har betalats för dessa aktier genom kvittning av
skuld som uppstod genom garantin. Aktiekapitalet har ökats med 19 686
kronor till 1 523 577 kronor och antalet aktier har utökats med 19
686 till 1 523 577. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att uppfylla de antagna villkoren för förvärvet.

Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna skedde omedelbart
och de nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den
första avstämningsdagen som infaller närmast efter att nyemissionen
har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Solar++ historia och tidigare publicerade nyheter

Absolicons vd Joakim Byström och Saravanos vd Panagiotis Saravanos har
samarbetat länge inom solvärmeområdet. Efter flera år av planering
och kundkontakter uppfördes en första pilotinstallation sommaren 2017
i Aten på Saravanos fabriksområde.

En av kunderna, ett multinationellt processföretag för
hushållskemikalier med 150 fabriker runt hela världen och 15
miljarder dollar i omsättning (ca 150 mdr kronor), besökte
pilotanläggningen och beslutade sig för att göra en första
installation på sin fabrik i Aten vilket rapporterades i
pressmeddelande 2017-12-20. Solar++ och Absolicon levererade
installationen under 2018.

I slutet av 2018 fick Solar++ en strategiskt viktig order - en
indunstare för industriellt bruk som avskiljer vatten från flytande
avfall eller restprodukter. Ordern på ca 4,5 MSEK är en pilot till
ett grekiskt bolag som skall användas för att testa olika material
för indunstning vilket rapporterades i pressmeddelande 2018-12-04. Om
det faller väl ut kan en betydligt större anläggning komma ifråga.

4 december 2019 rapporterade Absolicon att det multinationellt
processföretaget för hushållskemikalier utvärderat det första
projektet och beslutat sig för att utvidga solfångarfältet med en
tilläggsorder till Solar++ om ca 3 MSEK.

Framtiden för samarbetet med Solar++

Tack vara samarbetet med Solar++ kan Absolicon både erbjuda solfångare
och kompletta industriella lösningar som drivs med värme och ånga
från solen. Processutrustningen är en viktig del i Absolicons
affärsutveckling.

I de ramavtal som tecknats för att sätta upp Absolicons robotiserade
produktionslinor i olika länder ingår möjligheten att köpa
processutrustning från Solar++ som en naturlig del.

Solar++ har nu två beställningar som är under beredning och leverans -
tilläggsbeställningen på solfångare för 3 MSEK och indunstaren för
4,5 MSEK. Båda är av arten pilotinstallationer som provas av kunden.
Värdet för en fullskalig solvärmeinstallation i en medelstor industri
ligger mellan 10 MSEK och 50 MSEK.

Ett omfattande marknadsföringsarbete för Solar++ produkterbjudande
planeras tillsammans med Absolicon under 2020.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector
AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 18 januari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Företaget
kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till
industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/forvarvet-av-solar--slutfort-geno...
https://mb.cision.com/Main/14211/3011264/1176244.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.